โบรกฯเชียร์! ซื้อ TCAP เปิดความลับ EARTH ไม่ผิด

10 August 2017


3 บล.เชียร์ซื้อหุ้น TCAP เหตุ EARTH ฟ้องไม่ระคายผิว! ทิสโก้เปิดกฎหมายสถาบันการเงิน กรณี TCAP เปิดความลับลูกค้าเป็นความผิดส่วนบุคคล "ไม่ใช่ความผิดนิติบุคคล"

บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ทิสโก้ ได้ออกบทวิเคราะห์ภายหลังจากที่บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ (EARTH) แถลงข่าวฟ้องธนาคารธนชาต (TCAP) เรียกค่าเสียหาย 6 หมื่นล้านบาท ฐานที่นำความลับไปเปิดเผยต่อธนาคารกรุงไทย (KTB) ว่า "ไม่เชื่อว่า ธนชาตจะต้องจ่ายเงิน 6 หมื่นล้านบาท ให้ EARTH"

บล.ทิสโก้ยังคงแนะนำซื้อหุ้น TCAP โดยมองมูลค่าที่เหมาะสมของ TCAP อยู่ที่ 50 บาท อย่างไรก็ดี ประเด็นนี้ ปัญหาหนี้ที่จะยังเป็นความเสี่ยงกดดันการปรับตัวของ TCAP และ KTB"ที่เชื่อว่า TCAP ไม่ต้องจ่ายเพราะหากดูจากกฎหมายสถาบันการเงินปี 2551 มาตราที่ 154-155 ระบุว่าการนำข้อมูลความลับของบริษัทไปเปิดเผยเป็นความผิดส่วนบุคคลไม่ใช่ความผิดของนิติบุคคล โดยมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 1 ปี และ/หรือ ปรับ 1 แสนบาท"

นอกจากนี้ ยังมีข้อยกเว้นคือการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปเพื่อเสถียรภาพในการดำเนินงานของธนาคาร โดยหาก KTB หรือ TCAP สามารถพิสูจน์ได้ว่าการทำธุรกิจซื้อขายดังกล่าวผิดข้อกำหนดของธนาคาร ทำให้ธนาคารมีสิทธิที่จะยึดบัญชีเงินฝากเพื่อลดผลกระทบต่อเสถียรภาพต่อการดำเนินงานจะทำให้คดีนี้ตกไป

สอดคล้องกับ บล.โนมูระ พัฒนสิน ที่แนะนำซื้อ TCAP เช่นกัน โดยมองว่า ธนชาตยังประมาณการกำไรเท่าเดิม การฟ้องร้องยังคงต้องใช้เวลา ส่วน บล.ทรีนีตี้มองว่าเป็นปัจจัยรบกวนระยะสั้น พื้นฐานไม่เปลี่ยนและไม่ได้มีผลกระทบต่อประมาณการเดิมที่เราทำไว้จึงยังคงราคาเป้าหมายเดิมที่ 55 บาท พร้อมยังคงคำแนะนำซื้อ.


KTB ธนชาต EARTH TCAP บริษัทหลักทรัพย์