รัฐ-เอกชนจัดTILOG–LOGISTIX 2017สานมิตรสู่ค้าอาเซียน

10 August 2017


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ รี้ด เทรดเด็กซ์ จัดงาน TILOG–LOGISTIX 2017 ระหว่างวันที่ 16 -18 สิงหาคม 2560 ณ ไบเทค กรุงเทพ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและเชื่อมโยงธุรกิจการค้าโลจิสติกส์ ไทยในการเป็นศูนย์กลางแห่งภูมิภาคอาเซียน นำผู้แสดงสินค้าจำนวนกว่า 415 แบรนด์ จาก 25 ประเทศ แสดงเทคโนโลยี นวัตกรรมและโซลูชั่น บริการด้านโลจิสติกส์ พร้อมจัดสัมมนาระดับนานาชาติ Trade Logistics Symposium โดยกูรูจากกลุ่ม ASEAN+6 นำเสนอองค์ความรู้โลจิสติกส์ ในยุคดิจิตัล และ World Transport & Logistics Forum เผยกุญแจสำคัญในการขยายโลจิสติกส์การค้ายุค CLMVT 4.0 โดยธนาคารโลก (World Bank) คาดผู้เข้าชมงานกว่า 10,000 ราย เป้ามูลค่าเจรจาธุรกิจจากการจัดงานกว่า 300 ล้านบาท

นางวรรณภรณ์ เกตุทัต รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงความสำคัญของธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์ว่า มีความสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการในภาคการผลิต (Infrastructure Services) สามารถสร้างรายได้แก่ประเทศ เป็นมูลค่ากว่า 4 แสนล้านบาทต่อปี และมีการจ้างงานกว่า 1 ล้านคน จึงเตรียมจัดงาน “TILOG–LOGISTIX 2017” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและเชื่อมโยงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ของไทย ทั้งในภูมิภาคอาเซียนและประเทศต่างๆในภูมิภาคอื่น เป็นการแสดงถึงศักยภาพของโลจิสติกส์ไทยในการเป็นศูนย์กลางแห่งภูมิภาค


“กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับหน่วยงานทั้งจากภาครัฐ-เอกชน และบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด จัดงาน TILOG-LOGISTIX 2017 เป็นครั้งที่ 3 แต่นับเป็นปีที่ 14 สำหรับงาน TILOG โดยมุ่งพัฒนารูปแบบการจัดงานให้ มีขอบเขตกว้างขวางและมีความเป็นสากลมากขึ้น เพื่อต่อยอดไปสู่การสร้างเครือข่าย แสดงศักยภาพของโลจิสติกส์ไทยในการเป็นศูนย์กลางแห่งภูมิภาค และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ ทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก ภายใต้แนวคิด ‘ASEAN+6 Connectivity for Sustainable Growth’
เพื่อแสดงถึงการเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจโลจิสติกส์ของไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน+6 การสร้างโอกาสทางธุรกิจ ขยายเครือข่ายและเส้นทางการค้าเกื้อหนุนและเติบโตไปด้วยกัน ในปีนี้ได้รวบรวมผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ สำหรับผู้นำเข้าและส่งออก ที่กำลังมองหาบริการเพื่อขยายเส้นทางธุรกิจใหม่ โดยในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากคณะผู้แทนการค้าจากต่างประเทศ เข้าร่วมงานและเจรจาธุรกิจกว่า 500 ราย อาทิ จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา กัมพูชา และเกาหลีใต้ เป็นต้น”

นายอิสระ บุรินทรามาตย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด เปิดเผยถึงการจัดงาน “TILOG-LOGISTIX 2017”ว่า เป็นความร่วมมือหน่วยงานทั้ งภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับงานให้เป็นเวทีเดียวที่แสดงการให้บริการด้านโลจิสติกส์การค้าที่ครบวงจร สำหรับคนในวงการโลจิสติกส์และวงการอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากทั่วภูมิภาคอาเซียน +6 เป็นเวทีที่เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจะเดินคู่กับการสร้างเครือข่ายธุรกิจนานาชาติ


“งาน TILOG-LOGISTIX 2017 ระหว่างวันที่ 16 -18 สิงหาคม 2560 ณ ไบเทค กรุงเทพ พร้อมจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีครบวงจร ด้านการขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ การลำเลียง ระบบโกดัง และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องด้านโลจิสติกส์ โดยจะเลือกสรรเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เหมาะสมกับภูมิ ภาคอาเซียน โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ โลจิสติกส์ยุคดิจิตอลยุค 4.0 และ Internet of Thing ที่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ประกอบการในทุกด้าน อาทิ

รวมนวัตกรรมแขนกล 3 แบรนด์ดังแสดงการจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ เพื่อบริหารจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ได้ในงบประมาณที่ไม่สูงนัก ที่ “Innovation Showcase”/ระบบการจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ (Automated racking System) รวดเร็วแม่นยำ ประหยัดพื้นที่/ AGV Robot หุ่นยนต์ที่เข้าถึงพื้นที่ไร้ขีดจำกัด หรือเสี่ยงอันตรายต่อมนุษย์/ Collaborative Robot หุ่นยนต์จัดเก็บสินค้าที่ สามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ได้ เป็นต้น”

ภายในงานประกอบด้วยองค์ความรู้มากมาย ทั้งจากงานสัมมนาที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ โลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ อาทิ การประชุมวิชาการนานาชาติ Trade Logistics Symposium ในหัวข้อ “A Roadmap to Sustainable Growth in Digital Connectivity Era” ชมนิทรรศการแนวทางปฏิบัติ(Best Practices) “ELMA Showcase” จากผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ ที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ (ELMA Awards) ดีเด่นประจำปี และงานประชุม World Transport & Logistics Forum (WTLF) ที่จะนำเสนอกุญแจสำคัญในการขยายฐานธุรกิจสู่ตลาด กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย โดยผู้แทนจากธนาคารโลก (World Bank) และประเด็นสัมมนาอื่นๆ กว่า 20 หัวข้อ


โลจิสติกส์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รี้ดเทรดเด็กซ์