กรุงไทยปิดระบบอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว

10 August 2017


ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ ธนาคารกรุงไทย แจ้งว่า ธนาคารจะดำเนินการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการบางประเภท ในวันเสาร์ที่ 12 และอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคมนี้ ระหว่างเวลา 00.01-04.50 น. ได้แก่ บริการ KTB netbank บริการ KTB Corporate Online บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ (KTB CO-OP) บริการ KTB Biz Payment เครื่องรูดบัตรอัตโนมัติ (KTB EDC) บริการ KTB 765 ระบบตอข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ โทร. 02-208-4174-7


ปิดระบบชั่วคราว ธนาคารกรุงไทย กรุงไทย ปิดระบบอิเล็กทรอนิกส์ แบงก์กรุงไทย