คมนาคมสั่งลุยคอขวดสถานีตากสินรับเดินรถไฟฟ้าบีทีเอส2

10 August 2017


ทะลวงคอขวดช่วงสถานีสะพานตากสิน รองรับเดินรถไฟฟ้าบีทีเอส 2 เส้นทาง คมนาคมเห็นชอบในหลักการให้กทม.เร่งดำเนินการพร้อมให้บีทีเอสเร่งออกแบบรายละเอียดให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนวันนี้ (10 ส.ค.60) เมื่อเวลา 10.00 น. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการแถลงเรื่อง “การปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้า สถานีสะพานตากสิน (S6)” ในการนี้มี นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.)นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) และ ดร.อาณัติ อาภาภิรม กรรมการที่ปรึกษา นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส ตลอดจนผู้บริหารจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมราชดำเนิน กระทรวงคมนาคม
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า การบำรุงรักษาสะพานในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ถือเป็นภารกิจส่วนหนึ่งของ ทช. โดยมีสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่ ทช.เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ได้แก่ สะพานภูมิพล 1 สะพานภูมิพล 2 สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ และสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่ได้รับการถ่ายโอนมาจากกรมโยธาธิการ ได้แก่ สะพานพระราม 4 สะพานพระราม 5 สะพานพระราม 7 สะพานกรุงธน สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า สะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ สะพานพระปกเกล้า สะพานพระราม 3 สะพานกรุงเทพ และสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (สะพานตากสิน)สำหรับในส่วนของสะพานตากสินฯ ทาง กทม.ได้ดำเนินการโครงการระบบขนส่งมวลชน (BTS) สายสุขุมวิทและสายสีลม โดยเปิดให้บริการในปี 2542 ซึ่งมีสถานีตากสิน (S6) เป็นสถานีสุดท้าย ต่อมาในปี 2552 ได้เริ่มเปิดให้บริการส่วนต่อขยายสายสีลม ช่วงสถานีสะพานตากสิน (S6)-สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) และต่อขยายเพิ่มเติมจนกระทั่งถึงสถานีปลายทาง สถานีบางหว้า (S12) ในปี 2556 และในการเปิดใช้บริการส่วนต่อขยาย ปรากฏว่ามีผู้ใช้บริการมากขึ้น

แต่เนื่องจากสถานีตากสิน (S6) ซึ่งเป็นสถานีชั่วคราวมาแต่เดิม มีลักษณะเป็นทางวิ่งเดี่ยว รถไฟฟ้าต้องจอดสับราง ทุกครั้งที่จะเดินรถผ่าน ทำให้ความถี่ในการเดินรถไฟฟ้าไม่เพียงพอจึงมีความจำเป็นต้องขยายช่องทางเดินรถบนสถานีตากสิน (S6) จากทางวิ่งเดี่ยวให้เป็นทางวิ่งคู่ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เผยว่า ทช.ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร(กทม.)ในการแก้ไขปัญหาสถานีรถไฟฟ้าสถานีสะพานตากสิน (S6) โดยปรับเปลี่ยนทางเดินรถจากช่องทางเดี่ยวบนสะพานเป็นช่องทางคู่ และเพิ่มชานชาลาให้สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างปลอดภัย ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องเจาะช่อง ผิวจราจรบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ด้านในกว้าง 1.80 เมตร ยาวประมาณ 10 เมตร จำนวน 6 ช่อง และเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้ยานพาหนะบนสะพานจึงจำเป็นต้องสร้างพื้นสะพานทดแทนกว้าง 1.80 เมตร เป็นระยะทางประมาณ 230 เมตร

เพื่อให้เพียงพอต่อระยะเบี่ยงแนวทางวิ่งของรถยนต์บนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ในขั้นตอนดำเนินการได้พิจารณาถึงแนวทางการก่อสร้าง เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้งานยานพาหนะบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ โดยได้ตกลงกับกรุงเทพมหานครดำเนินการก่อสร้างพื้นสะพานทดแทนด้านปีกนอกของสะพานทั้งสองฝั่งให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะดำเนินการขยายช่องทางวิ่งรถไฟฟ้าเป็นทางวิ่งคู่พร้อมชานชาลาของรถไฟฟ้า

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ นอกจากจะไม่มีผลกระทบต่อการจราจรบนสะพานตากสินฯแล้ว ยังจะสามารถเพิ่มการให้บริการรถไฟฟ้า ทำให้ผู้โดยสารไม่ต้องรอรถไฟฟ้านาน ส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้บริการสะพานและรถไฟฟ้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป"เบื้องต้นกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เห็นชอบ ในหลักการเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ทางกทม.จะได้มอบหมายให้ทางบีทีเอส ในฐานะผู้รับสัมปทาน จะต้องเร่งออกแบบรายละเอียดภายใน 6เดือนแล้วนำมานำเสนอทช. เพื่อเห็นชอบแบบรายละเอียดดังกล่าวก่อนนำไปก่อสร้างตามแบบต่อไป คาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ประมาณปี2561"

 


บีทีเอส รถไฟฟ้า สะพานตากสิน คมนาคม