รัฐเร่งสางปม‘อี-เควายซี’ พิสูจน์ตัวตนออนไลน์ – ชี้ลายนิ้วมือปลอมแปลงได้

12 August 2017


แบงก์เร่งสางปมพิสูจน์ตัวตนอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะประเด็น “ลายนิ้วมือ” ที่ยังมีจุดโหว่ปลอมแปลงได้ และคาบเกี่ยวกับหลายหน่วยงาน

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คาดว่าระบบการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) ของสถาบันการเงิน ที่ไม่จำเป็นต้องให้ลูกค้าเดินทางไปยังสาขา แต่สามารถให้ข้อมูลระหว่างลูกค้าและสถาบันการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยตรง ทั้งการฝาก ถอน และการขอสินเชื่อต่างๆ คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นได้ในเวลาอันใกล้นี้

อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแหล่งข่าวจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง กล่าวว่า โครงการศึกษาแนวทางให้บริการทางการเงินผ่านระบบการรู้จักตัวตนของลูกค้าของสถาบันการเงินไทยนั้น เป็นความพยายามของรัฐบาลที่จะขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้มีผลในทางปฏิบัติ โดยกระทรวงการคลัง กระทรวงดีอี และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ต้องการพัฒนาระบบพิสูจน์ตัวตนและสามารถระบุตัวบุคคลได้ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากปัจจุบันและแนวโน้มประชาชนหันมาใช้บริการผ่านโมบายและเทคโนโลยีทันสมัยมากขึ้น

ดังนั้นเพื่อให้กระบวนการระบุตัวตนและมีความชัดเจนทางการจึงมีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาศึกษาแนวทางเพื่อใช้ปฏิบัติและเชื่อมโยงกับหลายหน่วยงาน

ทั้งนี้การพิสูจน์ตัวตนผ่านอิเล็กทรอนิกส์นั้น มีความเกี่ยวโยงกับประกาศของธปท.เรื่องหลักเกณฑ์การรับฝากหรือการรับเงินจากประชาชน (สนส.7/2559) ซึ่งเป็นประกาศของธปท.ที่มุ่งสนับสนุนสถาบันการเงินให้บริการลูกค้าผ่านนวัตกรรมทางการเงินในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิกส์ เช่น เครื่อง Virtual Teller Machine หรือเครื่อง Kiosk เครื่องอิเล็ก ทรอนิกส์และเครื่องคอมพิวเตอร์

สำหรับการทำธุรกรรมทางการเงินซึ่งสถาบันการเงินทั้งภาคเอกชน ภาครัฐและนอนแบงก์ต้องยึดปฏิบัติเรื่องกระบวนการรู้จักลูกค้าโดยไม่ต้องเดินทางมายังสาขาของสถาบันการเงิน นอกจากสร้างความมั่นคง ความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินแล้วยังคาบเกี่ยวกับกติกาสากลเรื่องการป้องกันการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ก่อการร้ายด้วย

“ในประกาศสนส.7นั้น ปฏิบัติไม่ครบถ้วน เช่น เรื่องการตรวจสอบลายนิ้วมือของลูกค้า แม้จะมีความแม่นยำชัดเจนสูง แต่ในการนำลายนิ้วมือมาใช้ต้องให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัยโดยไม่ถูกขโมยลายนิ้วมือ เพราะการพิสูจน์ตัวตนระบบนี้มีความเกี่ยวโยงกับหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ นอกจากนี้ยังมีกระทรวงการคลัง กรมสรรพากร หรือดีอี

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,286 วันที่ 10 -12 สิงหาคม พ.ศ. 2560


‘อี-เควายซี พิสูจน์ตัวตนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการรู้จักตัวตนของลูกค้า