KFC-หลากธุรกิจในอุ้งมือ "เจ้าสัวเจริญ" (3/4)

9 August 2017


รายการ ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 16.05-17.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณบากบั่น บุญเลิศ และคุณตะวันรุ่ง เตี๋ยประดิษฐ์ สร้างโอกาสทางธุรกิจกับฐานเศรษฐกิจ เจาะลึกประเด็น KFC-หลากธุรกิจในอุ้งมือ "เจ้าสัวเจริญ" รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ (ชมคลิป)

 KFC เจริญ สิริวัฒนภักดี เจ้าสัวเจริญ