สวิสเปิดใช้สะพานแขวน (คนเดิน) ยาวที่สุดในโลก

12 August 2017


เทคโนโลยีการก่อสร้างช่วยให้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น และนี่ก็เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและย่นระยะเวลาการเดินป่าให้แก่นักท่องเที่ยวได้หลายชั่วโมง แต่สำหรับผู้ที่กลัวความสูงก็คงต้องคิดให้ดีก่อนก้าวขึ้นสะพาน เพราะเรากำลังพูดถึงสะพานแขวนสำหรับคนเดินข้ามที่ยาวที่สุดในโลก ชื่อว่าสะพานแขวนชาร์ลส์ คูโอเน็น (Charles Kuonen Suspension Bridge)ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่เพิ่งเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560

สะพานแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเดินป่าแห่งเทือกเขาแอลป์ที่เชื่อมหมู่บ้านเกรเช่นและเซอร์มัตต์ ความยาวสะพานรวม 1,620 ฟุต (ประมาณ 494 เมตร) แขวนอยู่เหนือพื้นดินที่ความสูง 300 ฟุต (91.4 เมตร) โครงสร้างสะพานแขวนเป็นเหล็กกล้า ส่วนพื้นสะพานเป็นตะแกรงเหล็กหน้ากว้าง 25 นิ้ว ขณะเดินสามารถมองผ่านรูตะแกรงลงไปเห็นทิวทัศน์ของหุบเขาเบื้องล่าง การใช้สะพานแห่งนี้เป็นเส้นทางลัดช่วยให้นักท่องเที่ยวย่นระยะเวลาการเดินป่าได้ 3-4 ชั่วโมง แม้จะสูงชวนให้หวาดเสียว แต่ทิวทัศน์ของป่าเขาโดยรอบก็งดงามเกินบรรยาย

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,286 วันที่ 10 -12 สิงหาคม พ.ศ. 2560


สวิตเซอร์แลนด์ สะพานแขวน