กรุงศรีคาดสินเชื่อธุรกิจรายใหญ่โตต่อเนื่องครึ่งปีหลัง

9 August 2017


แบงก์กรุงศรี คงเป้าสินเชื่อกลุ่มลูกค้าธุรกิจไทยทั้งปีที่ 5% หลังครึ่งปีพอร์ตสินเชื่อมูลค่ากว่า 6แสนล้านคิดเป็น 44%ของสินเชื่อรวมขณะที่รายใหญ่มีสัดส่วน 29%เอสเอ็มอี15% ส่งสัญญาณเชิงบวกต่อเศรษฐกิจไทยจากปีก่อน ท่ามกลางความท้าทายจากปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ

นายพรสนอง ตู้จินดา ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงแนวโน้มธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลัง สินเชื่อกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และ SME มีโอกาสเติบโตต่อเนื่อง โดยกรุงศรียังคงเป้าสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่โต 5% ในปีนี้ ด้วยปัจจัยหนุนจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวดีขึ้น ตัวเลขภาคส่งออกที่แข็งแกร่งเนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น

สำหรับปัจจัยในประเทศ นโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวจะมีผลช่วยส่งเสริมความต้องการเงินทุนจากภาคธุรกิจต่างๆ เช่น วัสดุก่อสร้าง ค้าปลีก ยานยนต์ อสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่ภาคธุรกิจใช้สำหรับการระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจ รองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ กรุงศรียังมุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าปัจจุบันและขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่มใหม่ๆ และให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินของลูกค้าธุรกิจ ถือเป็นโอกาสดีที่จะพัฒนาศักยภาพการแข่งขันให้กับลูกค้าและนำเสนอบริการทางการเงินที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลอีกด้วย รวมทั้งการให้บริการ Supply Chain Financing Program ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางเงินทั้งเครือข่ายธุรกิจ

นอกจากนี้ ด้วยเครือข่ายที่ครอบคลุมของ MUFG ทำให้กรุงศรีพร้อมสนับสนุนโอกาสการขยายธุรกิจของลูกค้า โดยให้ความรู้และคำปรึกษาในรูปแบบกิจกรรมศึกษาดูงานและการสร้างเครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมสำรวจตลาดก่อสร้างและตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคในเมียนมา และกิจกรรมศึกษาดูงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยต่อไป

อนึ่ง  ในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 พอร์ตสินเชื่อในกลุ่มลูกค้าธุรกิจไทย มีมูลค่ารวมมากกว่า 6 แสนล้านบาทและคิดเป็น 44% ของสินเชื่อรวมของธนาคาร โดยเป็นลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ 29% และ SME คิดเป็น 15% ทั้งนี้  สินเชื่อของกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่เติบโตเกือบ 2% เมื่อเทียบกับปลายปีที่ผ่านมา นับเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อเศรษฐกิจไทยท่ามกลางความท้าทายจากปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ

 


สินเชื่อ กรุงศรี ธุรกิจรายใหญ่