มอร์นิ่งสตาร์เด้งรับ เทรนด์‘หุ้นยั่งยืน’

12 August 2017


“มอร์นิ่งสตาร์” เปิดตัว 2 ดัชนีหุ้น ESG รับกระแสลงทุนหุ้นยั่งยืนทั่วโลกเติบโต เผย 29 หุ้นไทยติดโผส่วนดัชนีกองหุ้นไทยมิดแอนด์สมอลล์แคป คัด 82 บริษัทช่วยชี้วัดผลงานกองทุน EA ติดอันดับแรก

นายกิตติคุณ ธนรัตนพัฒนกิจ นักวิเคราะห์กองทุนอาวุโส บริษัทมอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัดเปิดเผยว่ามอร์นิ่งสตาร์ เปิดตัวดัชนีหุ้น ESG สำหรับกองทุนหุ้นยั่งยืนเพื่อให้อุตสาหกรรมใช้เป็นดัชนีชี้วัด (Benchmark) โดยเบื้องต้นมีดัชนีในกลุ่ม 27ดัชนีรองรับแนวโน้มการลงทุนแบบ ESG เติบโต มีเม็ดเงินลงทุนทั่วโลกกว่า23ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)ไทยใช้อ้างอิงในการออกกองทุนหุ้นยั่งยืนแบบเชิงรับ (Passive หรือ Index Fund)และETFs ได้

สำหรับการลงทุนแบบ ESG จะเน้นลงทุนในบริษัทที่มีการจัดการที่ดีใน 3 เรื่องหลัก คือ1.E(Environmental สิ่งแวดล้อม) 2.S(Social สังคม) 3.G (Governanceธรรมาภิบาล)ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียนไทยจำนวน 29 หลักทรัพย์ติดอยู่ใน 4ดัชนีอ้างอิง

“ESG ช่วยลดความเสี่ยงการลงทุนไปในตัว เพราะมีโอกาสที่ไม่จะเกิดเรื่องฟ้องร้อง จนเกิดค่าใช้จ่ายค่าปรับและไม่ทำให้บริษัทเสียชื่อเสียง”นายกิตติคุณ กล่าว

สำหรับดัชนีหุ้นไทยขนาดเล็กและกลางหรือ MorningstarThailand SMID Indexจะวัดผลงานของกลุ่ม Small & Mid cap ซึ่งเติบโตค่อนข้างมากในช่วง3ปีมีมากกว่า 30 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 18,533 ล้านบาทแต่ปัจจุบันใช้ดัชนีตลาดหุ้นเปรียบเทียบไม่สะท้อนการลงทุนที่แท้จริง

ปัจจุบันมีหุ้นจำนวน 82 ตัวคำนวณบนดัชนีโดยจะคัดหุ้นเข้า-ออกดัชนีปีละ 2ครั้งและปรับนํ้าหนักทุกไตรมาสโดยที่หุ้นในกลุ่มธนาคารและผู้ให้บริการทางการเงินมีนํ้าหนักมากสุด และผลตอบแทนย้อนหลังนับตั้งแต่มิ.ย.41-60 เฉลี่ยอยู่ที่ 13.5% ต่อปีและ10 ปีย้อนหลังเฉลี่ยที่ 13.2%ต่อปีโดย10หุ้นที่มีนํ้าหนักมากสุดอันดับ1คือEA 2.BTS 3.TMB 4.TU 5.DELTA 6.BANPU7.DTAC8.KCE9. TISCOและ 10.HANA

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,286 วันที่ 10 -12 สิงหาคม พ.ศ. 2560


มอร์นิ่งสตาร์