โรงเรียนต้นแบบประหยัดพลังงาน

12 August 2017


นอกจากสถาบันครอบครัวแล้ว “โรงเรียน” นับเป็นสถาบันสำคัญใกล้ตัวที่จะปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงาน วิธีการปลูกฝังค่านิยมแห่งการประหยัดและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่านั้น หากจะให้ได้ผลดีที่สุด คงไม่ใช่ผ่านการบอกสอนกันภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว แต่ควรจะให้เด็กๆ ได้สัมผัสและมีประสบการณ์จริงกับตัวเอง

โรงเรียนนานาชาตินอร์ดฮาเวิน (International School Nordhavn) ในเมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก เป็นโรงเรียนต้นแบบที่ต้องการให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนและการประหยัดพลังงานผ่านประสบการณ์ตรงในชีวิตประจำวัน การออกแบบติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าป้อนความต้องการใช้งานภายในอาคาร จึงไม่ได้จำกัดพื้นที่อยู่บนดาดฟ้าหรือหลังคาอาคารเหมือนกับอาคารประหยัดพลังงานทั่วๆ ไป แต่ทางโรงเรียนได้มอบหมายให้บริษัทออกแบบ ติดตั้งโซลาร์เซลล์เป็นแผงยาวเต็มพื้นที่บนผนังอาคารด้านนอกรวมทั้งบนดาดฟ้า คิดเป็นพื้นที่รวม 25,000 ตารางเมตร และต้องใช้แผงโซลาร์เซลล์จำนวนทั้งสิ้น 12,000 แผง

มองจากด้านนอกจะเห็นเหมือนผนังของอาคารกรุด้วยแผงโซลาร์เซลล์สีเขียวอมฟ้าเหมือนสีนํ้าทะเล แต่จริงๆแล้วแผงโซลาร์เซลล์เหล่านี้เป็นแผ่นผลึกแก้วใสไร้สี ทางทีมงานของสถาบันวิจัย อีพีเอฟแอล แห่งเมืองโลซานน์ (Ecole Polytechnique Federale de Lausanne) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เติมอนุภาคเล็กๆ ลงบนพื้นผิวของแผ่นผลึกแก้วทำให้เห็นเป็นสีสันเฉดเขียวครามสะท้อนออกมา ซึ่งเฉดสีที่เห็นจะเปลี่ยนแปลงไปตามแสงธรรมชาติในแต่ละช่วงเวลาของวัน

แผงพลังงานเหล่านี้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นพลังงานสะอาดตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในอาคารเรียนได้มากกว่า 50% ของความต้องการใช้ทั้งหมด ขณะเดียวกันก็คงความงดงามด้านสถาปัตยกรรมเอาไว้ได้เป็นอย่างดี

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,286 วันที่ 10 -12 สิงหาคม พ.ศ. 2560


ประหยัดพลังงาน โรงเรียน