บ่มเพาะทักษะแรงงาน ผ่าน CEO for One Month

12 August 2017


กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย ผู้ให้บริการด้านเอชอาร์โซลูชัน มองเห็นถึงปัญหาของกำลังแรงงาน (workforce) โดยเฉพาะกับกลุ่มวัยหนุ่มสาว (young population) ที่จบออกมาจากสถาบันการศึกษา แต่ไม่รู้ว่าจะนำภาคทฤษฎีหรือสิ่งที่เรียนรู้มาจากห้องเรียนเข้ามาใช้จริงอย่างไรในการทำงาน จึงทำให้เกิดโครงการ way to work เพื่อทำให้คนเหล่านั้นเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบ และหนึ่งในโครงการนั้นก็คือ CEO for One Month ซึ่งทำต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

โครงการ CEO for One Month เป็นการก้าวไปอีกหนึ่งสเต็ป ด้วยการทำให้เห็นว่า ทำอย่างไรให้คนจบใหม่มีโลกทัศน์ในการทำงาน ด้วยการให้เขามีโอกาสได้ทำงานคู่กับผู้บริหารสูงสุดระดับสูงขององค์กร เป็นเวลา 1 เดือน โดยอเด็คโก้ในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ส่งผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ่งปีนี้มีทั้งหมด 48 คนทั่วโลก จากผู้สมัคร 1.2 แสนคน ขณะที่ประเทศไทยมีผู้เข้าสมัครเกือบ 400 คน และคัดเลือกออกมาเหลือ 1 คน คือ “เอกสกุล เจริญศุภกุล” บัณฑิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“ธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์” ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาค-ไทยและเวียดนาม กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย อธิบายว่า 48 คนทั่วโลก จะได้เข้าไปเรียนรู้งานกับซีอีโอของประเทศตัวเอง 1 เดือนทั้งในและนอกประเทศ เช่นเดียวกับ เอกสกุล ที่ได้เข้ามาเรียนรู้งานที่อเด็คโก้เป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม - 3 สิงหาคมที่ผ่านมา หลังจากนี้จะมีการคัดเลือกเด็กจาก 48 คนให้เหลือ 10 คน เพื่อไปเข้า บูธแคมป์ที่ ปารีส ประเทศฝรั่งเศสเป็นเวลา 1 อาทิตย์ และจะคัดเลือกให้เหลือ 5 คน และ 1 คนที่เป็นผู้ชนะ จะได้ร่วมเรียนรู้งานและทำงาน กับ Alain Dehaze ผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มอเด็คโก้ ที่สำนักงานใหญ่ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ โดยประมาณตุลาคมนี้จะประกาศผล

“เอกสกุล” เล่าว่า การที่เขามีโอกาสได้เข้ามาเรียนรู้งานและทดลองทำงานที่อเด็คโก้ ทำให้เขารู้ว่าความรู้ที่เรียนมาบางอย่างก็ใช้ได้ บางอย่างก็ใช้ไม่ได้ และรู้ว่าจะสามารถพัฒนาสิ่งที่เรียนมาให้ใช้กับการทำงานจริงได้อย่างไร โดยช่วงเวลา 1 เดือน โครงการนี้ยังมีโปรเจ็กต์ความท้าทายที่เป็นการวัดผล 5 เรื่อง ได้แก่ 1. ถ่ายวิดีโอตัวเอง ทำไมเราถึงสมควรจะได้ไปต่อ 2. ถ่ายรูปคู่กับเพื่อนร่วมงาน กับการทำงานจริงๆ 3. LinkedIn Masterclass ให้รู้ว่าโซเชียลมีเดียสำคัญมากๆ พร้อมทั้งเขียนถึงแรงบันดาลใจของตัวเอง 4. สร้างตัวตนบนโลกโซเชียลมีเดีย ว่าตัวเองเป็นคนอย่างไร ทำไมจึงจะได้ถูกคัดเลือกให้ไปต่อ 5. ทำ Creativity Project ทำอย่างไรให้อเด็คโก้ตาย และสุดท้ายคือการทำอินโนเวชันโปรเจ็กต์เสนอ

จากภารกิจความท้าทาย 5 ข้อ “เอกสกกุล” บอกว่า มันคือสิ่งที่อเด็คโก้ต้องการสื่อให้เห็นถึงความสำคัญของโลกดิจิตอล การสื่อสารบนโลกออนไลน์จึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆ

“ธิดารัตน์” บอกว่า จากการทำกิจกรรมในวัน Assessment Center Day และการสัมภาษณ์ เอกสกุลได้แสดงให้เห็นว่า เขามีศักยภาพในการเป็นผู้นำ เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้และความสนใจในด้านเทคโนโลยี มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และเข้าใจธุรกิจ ทั้งยังมีทัศนคติที่ดีต่อชีวิต การทำงาน องค์กร และสังคม ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ซีอีโอควรมี โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้เด็กได้คิดและได้เรียนรู้การทำงานจริง

คุณสมบัติที่สำคัญที่เด็กจบใหม่ควรมี คือ 1. ทักษะในการสื่อสาร 2. ภาษา 3. ความสามารถในการเรียนรู้ และการเปิดรับสิ่งใหม่ๆ แต่ก็ต้องยอมรับว่า ส่วนหนึ่งของเด็กรุ่นใหม่ คือ ความเป็นตัวตน ทั้งในเรื่องของความอดทน และกรอบความคิด ที่บางครั้งอาจเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน เวทีการประกวด หรือการเข้าร่วมโครงการเช่น CEO for One Month จึงถือเป็นการสร้างประสบการณ์ และปลูกฝังทักษะที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ในการทำงานต่อไป

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,286 วันที่ 10 -12 สิงหาคม พ.ศ. 2560