ครม.อนุมัติ! เวนคืนที่ดินเชียงราย สร้างถนนสายใหม่เชื่อมเพื่อนบ้าน

8 August 2017


ครม.เห็นชอบร่างประกาศเวนคืนที่ดินเชียงราย เตรียมสร้างถนนใหม่วงเงิน 2,528 ล้าน เชื่อมต่อเชียงราย-เชียงของ
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1152สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1020 –บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 (ต้าตลาด) ที่บ้านห้วยดอย บ้านผางาม บ้านร่องห้า และบ้านสบเปา และสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1421สายหัวดอย-บ้านใหม่พัฒนา ระยะทางประมาณ 49 กิโลเมตร วงเงิน 2,528 ล้านบาท ในพื้นที่ อ.เมืองเชียงราย เวียงชัย พญาเม็งราย และ อ.ขุนตาล จ.เชียงราย เป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้กรมทางหลวง (ทล.) มีอำนาจในการวางเงินค่าทดแทน และเข้าดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณดังกล่าวในการดำเนินก่อสร้างถนนทางหลวงได้ตามเป้าหมายสำหรับเส้นทางดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้านเส้นทางเชียงราย-เชียงของ และเป็นเส้นทางการขนส่งที่สำคัญเพื่อนำไปสู่ประเทศจีนผ่านเส้นทางR3A ดังนั้นการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข1421สายหัวดอย-บ้านใหม่พัฒนาและการขยายถนนทางหลวง1020นั้น จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับระบบการขนส่ง รวมทั้งช่วยลดระยะเวลาการเดินทางอีกด้วย เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นเส้นทางตัดใหม่จาก อ.เมือง ไปยัง อ.ขุนตาล ซึ่งเป็นเส้นทางลัดที่จะลดระยะทางจากเส้นทางเดิมได้ประมาณ30กิโลเมตร


อาคม เติมพิทยาไพสิฐ ครม. เชียงราย เวนคืนที่ดิน