แคมเปญ“พินัยกรรมอวัยวะ”เข้ารอบสุดท้ายเวทีคานส์ไลออนส์2017

8 August 2017


แคมเปญประชาสัมพันธ์เพื่อสังคมรณรงค์คนไทยให้บริจาคอวัยวะ “พินัยกรรมอวัยวะ” ภายใต้โครงการ Let Them See Love เข้ารอบสุดท้ายเวทีประกวดความคิดสร้างสรรค์ระดับโลก คานส์ ไลออนส์ 2017

ผลงาน ‘พินัยกรรมอวัยวะ’ ภายใต้โครงการ Let Them See Love โดย นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้บริหารสำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะผู้ บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ สภากาชาดไทย และบริษัท ชูใจ กะ กัลยาณมิตร จำกัด ได้นำชื่อเสียงสู่ประเทศไทย ด้วยการได้รับเลือกเป็นแคมเปญที่ เข้ารอบสุดท้ายเวทีประกวดความคิดสร้างสรรค์ระดับโลก Cannes Lions 2017 ปีนี้ ในกลุ่ม PR Lions สาขา Charities, Non-profit หรือแผนประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยม

และปีที่ผ่านมายังคว้าหลากหลายรางวัลจากงาน Adman Awards & Symposium 2016 โดยในกลุ่มภาพยนตร์ ได้รับรางวัลประเภท Gold ด้านการผลิตภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ ประชาสัมพันธ์โครงการประเภทส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยม และกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ได้รับรางวัลประเภท Gold ด้านแผนประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยม และคว้ารางวัลประเภท Bronze ในผลงานการสื่อสารที่สร้างผลลัพธ์ยอดเยี่ยม หรือ AD That Works (Effective Communication) และได้รับการยกย่องเป็น 1 ใน 10 สุดยอดผลงานความคิดสร้างสรรค์ แห่งปี 2016 ในประเภท Best Creativity จากเวที B.A.D. Awards 2016 ทั้งนี้โครงการ Let Them See Love

“พินัยกรรมอวัยวะ” เป็นโครงการที่เครือเจริญโภคภัณฑ์, ทรู คอร์ปอเรชั่น และสภากาชาดไทย จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรณรงค์ให้คนในสังคมได้รั บรู้และเกิดความเข้าใจที่ถูกต้ องในเรื่องการบริจาคอวัยวะ และตระหนักถึงความสำคั ญของการให้อันยิ่งใหญ่ คือการให้ชีวิตเพื่อนมนุษย์


บริษัท ชูใจ กะ กัลยาณมิตรฯ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ทรู คอร์ปอเรชั่น สภากาชาดไทย พินัยกรรมอวัยวะ Let Them See Love