ศาลยกคำร้อง 'วิชัย' ขอคุ้มครอง3เจ้าหนี้ขายทอดตลาดหุ้นIFEC

8 August 2017


ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ยกคำร้อง ขอคุ้มครองขายทอดตลาดหุ้น IFEC ของหมอวิชัย ชี้ไม่มีมูลเพียงพอ ขณะที่ 3 บริษัทหลักทรัพย์เจ้าหนี้เดินหน้าประมูลขายทอดตลาดอีกครั้ง 10 สิงหาคมนี้ กดราคาเริ่มต้นเหลือ 2.50 บาท เชื่อราคาต่ำจูงใจนักลงทุนเข้าร่วมประมูล

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ยกคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวฉุกเฉิน กรณี นพ.วิชัย ถาวรวัฒนายงค์ ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC ยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวฉุกเฉินพร้อมกับการยื่นฟ้องเพื่อขอให้ศาลระงับการขายทอดตลาดหุ้น IFEC ของนายวิชัย เพื่อชำระหนี้คืนบริษัทหลักทรัพย์เจ้าหนี้ 3 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด , บริษัท เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด

โดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าเมื่อหุ้นของโจทก์ไม่สามารถซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากอยู่ในระหว่างที่มีคำสั่งห้ามซื้อขายชั่วคราวจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไว้ คำฟ้องของโจทก์จึงยังไม่มีมูลและไม่มีเหตุเพียงพอที่จะนำวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษามาใช้ จึงให้ยกคำร้องของโจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ

นางสาวแพรวพัฒน์ สดใส ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการขายทอดตลาด บริษัท สำนักงานพัฒนสิทธิ์ ทนายความ จำกัด เปิดเผยว่า ผลจากการยกคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว ทำให้การดำเนินการขายทอดตลาด หุ้น IFEC ของนายวิชัย ดำเนินการได้ต่อเนื่อง โดยกำหนดวันขายทอดตลาดในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. ต่อเนื่องไปจนกว่าจะสามารถดำเนินการขายแล้วเสร็จไม่เกินเวลา 12.00 น. ณ ห้องทิพย์อุบล ชั้น 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ โดยจะเสนอราคาเริ่มต้นที่ 2.50 บาทต่อหุ้น ประมูลเพิ่มครั้งละ 0.02 บาท ซึ่งจากราคาหุ้นที่เสนอขายอยู่ในระดับที่ต่ำ จึงน่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลเป็นจำนวนมาก

สำหรับหุ้น IFEC ที่จะนำมาประมูลขายทอดตลาดในครั้งนี้ ประกอบด้วย
1.หุ้น IFEC ที่เป็นหลักประกันในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 3,900,000 หุ้น ราคาขายขั้นต้น 2.50 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 9,750,000 บาท
2.หุ้น IFEC ที่เป็นหลักประกันในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีจำนวน 22,775,000 หุ้น ราคาขายขั้นต้น 2.50 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 56,937,500 บาท
และ 3.หุ้น IFEC ที่เป็นหลักประกันในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด จำนวน 30,786,666 หุ้น ราคาขายขั้นต้น 2.50 บาท รวมเป็นเงิน 76,966,665 บาท


อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ ปอเรชั่น IFEC บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น ยกคำร้อง นพ.วิชัย ถาวรวัฒนายงค์