WCG DIAMOND ขยายไลน์ผลิตเครื่องรุกตลาดจิวเวลรี่ทั้งในและต่างประเทศ

8 August 2017


ดับบลิว ซี จี ไดมอนด์ ชี้ความต้องการซื้อเครื่องประดับเพชรแท้ผ่านตัวแทนจำหน่ายยังเติบโตต่อเนื่องพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ

นางศุภากรณ์ ปรีชา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดับบลิว ซี จี ไดมอนด์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายจิวเวลรี่แบรนด์ WCG  DIAMOND เปิดเผยว่าขณะนี้บริษัทกำลังเปิดรับสมัครบุคลากรฝ่ายผลิตในตำแหน่งช่างทองชำนาญการ จำนวน 5 อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติที่สามารถรองรับการทำงานด้านเครื่องประดับทุกประเภท  คือจะต้องมีฝีมือดี มีประสบการณ์และความชำนาญในการทำงานด้านช่างทำทองไม่ต่ำกว่า 5 ปี ที่สำคัญจะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และไม่เคยมีคดีใด ๆ สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือนค่าคอมมิชชั่นและสวัสดิการต่าง ๆ  ในจำนวนที่น่าพอใจ

 

สำหรับการรับสมัครช่างทองในครั้งนี้เพื่อรองรับการขยายตัวธุรกิจของบริษัท เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการขยายตลาดภายในประเทศ โดยเน้นทั้งกลุ่มลูกค้ารายย่อยและตัวแทนจำหน่าย ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี ทำให้บริษัทต้องขยายอัตราการผลิตให้สอดคล้องกับยอดการสั่งซื้อ นอกจากนี้แล้วยังรองรับความต้องการซื้อจากการเติบโตของตลาดจิวเวลรี่ในตลาดต่างประเทศ เนื่องจากที่ผ่านมาประสบความสำเร็จในการเปิดตลาดที่ สปป.ลาว รวมทั้งมีแผนที่จะขยายตลาดไปสู่ประเทศอื่น ๆ ซึ่งขณะนี้ได้มีการเจรจากับพันธมิตรในประเทศเวียดนามและเมียนมาร์ คาดว่าเร็ว ๆ นี้จะสามารถนำเครื่องประดับเพชรแบรนด์คนไทยไปจำหน่ายผ่านตัวแทนในประเทศดังกล่าวได้ การขยายตัวดังกล่าวทำให้บริษัทฯต้องทำการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาร่วมงานในตำแหน่งต่าง ๆ โดยเฉพาะช่างทองซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญมากในธุรกิจเครื่องประดับจิวเวลรี่ ซึ่งบุคลากรในตำแหน่งดังกล่าวเป็นที่ต้องการของธุรกิจนี้ นอกจากจะต้องมีฝีมือและมีความชำนาญแล้วยังต้องมีความซื่อสัตย์สูงอีกด้วย


ดับบลิว ซี จี ไดมอนด์ นางศุภากรณ์ ปรีชา จิวเวลรี่แบรนด์ WCG DIAMOND