EKH ไตรมาส 2 ต้นทุนเพิ่มฉุดกำไรลด 5.61%

8 August 2017


"เอกชัยการแพทย์" เผยไตรมาส 2 กำไรสุทธิ 11.73 ล้านบาท ลดลง 5.61% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ฉุดครึ่งปีกำไรวูบ 16.98% แม้รายได้รวมไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น 6.96% ขณะที่ต้นทุนออกตรวจสุขภาพนอกสถานที่ดันค่าใช้จ่ายเพิ่ม

บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ EKH แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2560 กำไรสุทธิ 11.73 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.02 บาท ลดลง 5.61% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 12.95 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.03 บาท ส่วนงวด 6 เดือน ปี 2560 กำไรสุทธิ 25.42 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.04 บาท ลดลง 16.98% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 30.62 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.07 บาท

นายอานาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการ บริษัท เอกชัยการแพทย์ เปิดเผยว่า ในไตรมาส 2 ปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม120.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.87 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 6.96% เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีรายได้รวม 113.09 ล้านบาท โดยหากพิจารณาเฉพาะรายได้จากกิจการโรงพยาบาลบริษัทจำนวน 116.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.29 ล้านบาท หรือ 4.76% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 111.24 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของรายได้จากกิจการโรงพยาบาลนั้นเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนครั้งของผู้ป่วยนอกที่เข้ารับบริการและมีรายได้อื่นจำนวน 4.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนมีจำนวน 1.85 ล้านบาท

บริษัทฯ มีต้นทุนกิจการโรงพยาบาล รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย 81.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 5.53 ล้านบาท หรือ 7.26% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีจำนวน 76.18 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ การเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนพยาบาลและการเพิ่มขึ้นของต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ตามลำดับ

นอกจากนี้บริณษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 34.82 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีจำนวน 35.06 ล้านบาท


เอกชัยการแพทย์ EKH