‘SYS Education Fund’ มอบโอกาสทางการศึกษา สร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้เยาวชน

6 August 2017


“บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS เราให้ความสำคัญและยึดมั่นในเรื่องของภาคการศึกษาเพราะเป็นดั่งรากแก้วที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยหมุดเป้าหมายที่เราวางไว้นอกจากการพัฒนาธุรกิจคือการให้โอกาสทางการศึกษา ทางบริษัทฯจึงได้จัดตั้ง SYS Education Fund โครงการด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน”

คุณพงษ์ศักดิ์ แห่ล้อม ประธานคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ได้ฉายภาพถึงความเป็นมาของโครงการ SYS Education Fund ได้อย่างน่าสนใจว่า SYS ดำเนินกิจกรรมเพื่อกิจการทางสังคมมาโดยตลอด ตามกรอบวิสัยทัศน์ “ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม” ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการจัดโครงการ SYS Education Fund โดยโครงการนี้เข้ามาช่วยส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี กตัญญูกตเวที มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนนี้จึงเป็นโอกาสและการต่อยอดที่เหมาะสมสำหรับเยาวชน

อย่างไรก็ดีทุนจาก SYS Education Fund เป็นทุนให้เปล่าและให้ต่อเนื่องตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงปริญญาตรี ครอบคลุมทั้งค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายเพื่อการดำรงชีพรายเดือน ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 1 ล้านบาทตลอดอายุทุน พร้อมกันนี้นอกจากจะมีเงินทุนให้แล้ว SYS ยังจัดให้มีพนักงานพี่เลี้ยงจิตอาสามาร่วมดูแลนักเรียนทุนด้วย

จากการพูดคุยกับ คุณศุภพงศ์ ธาระเขตต์ ผู้จัดการแผนกบริการเทคนิค SYS หนึ่งในพี่เลี้ยงจิตอาสาของโครงการ SYS Education Fund เล่าว่า หน้าที่หลักของการเป็นพี่เลี้ยงจิตอาสาคือการแบ่งปันประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ให้น้องได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ในฐานะที่ได้มาทำหน้าที่ตรงนี้รู้สึกดีใจ อยากเห็นเยาวชนมีการศึกษาที่ดี มีอนาคตที่ดี และนำความรู้ไปพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้น

ซึ่งตลอดระยะเวลา 2 ปีในการดำเนินงานที่ผ่านมา โครงการดังกล่าวได้มอบทุนให้กับนักเรียนทั่วทุกภาคของประเทศ จนกระทั่งล่าสุดได้มีโอกาสเติมเต็มทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในภาคเหนือเพิ่มอีก 4 ทุน โดยพิธีมอบทุนครั้งนี้จัดขึ้นที่โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ สำหรับความรู้สึกของเยาวชนทั้ง 4 คน โดยเริ่มจาก ด.ญ.ปนัสยา สุทธิเสน นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนท่าวังผาวิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน เล่าว่า ครอบครัวของตนมีฐานะยากจน เมื่อทราบว่าได้ทุนก็รู้สึกดีใจมากและขอขอบคุณบริษัทและพี่ๆ เป็นอย่างมาก ซึ่งทุนนี้จะทำให้ตนได้เรียนสูงๆ มีอนาคตที่ดี และทำตามความฝันในการเป็นเภสัชกร เพื่อนำความรู้เกี่ยวกับการใช้ยามาถ่ายทอดและดูแลรักษาประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ด้านนายณัฐวิโรจน์ แก้วกลางเมือง นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย อ.ปง จ.พะเยา เผยว่า คุณพ่อป่วยเป็นมะเร็งและเสียชีวิตตั้งแต่ตนยังอยู่ ป.5 ตนจึงต้องช่วยเหลือที่บ้านทุกด้านโดยเฉพาะการทำงานเสริม จนกระทั่งทราบว่าได้ทุนจากทาง SYS ตนรู้สึกดีใจอย่างมากพร้อมกับตั้งปณิธานในการตั้งใจเรียนเพื่อนำวิชาความรู้ที่ได้มาสร้างรายได้เพื่อเลี้ยงครอบครัวและตอบแทนสังคมควบคู่กันไป

คุณพงษ์ศักดิ์ แห่ล้อม ประธานคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัดสำหรับ ด.ญ.ธิดาวรรณ นวลคำ นักเรียนชั้นม.3 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เล่าว่า “ครอบครัวตนมีพ่อทำงานหาเงินคนเดียว ส่วนแม่และพี่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จนกระทั่งวันหนึ่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาบอกพ่อให้ตนลองสมัครขอทุน SYS โดยหลังจากทราบว่าได้รับโอกาสรู้สึกดีใจและขอขอบคุณในความเมตตาครั้งนี้ พร้อมกับตั้งเป้าหมายในการนำวิชาความรู้มาพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป และน้องคนสุดท้าย ด.ญ.นฤมล ศรีสวัสดิ์ นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนเมืองปานวิทยา อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เผยถึงความรู้สึกว่า เมื่อทราบว่าได้ทุน SYS ตนรู้สึกดีใจมากเพราะครอบครัวมีภาระค่าใช้จ่ายที่สูง โดยทุนนี้จะเข้ามาสรรค์สร้างโอกาสทางการศึกษาของตนให้เติบโตต่อไปเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ในอนาคตที่มั่นคง

ดวงตาที่เปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นและซาบซึ้งจากดวงใจของน้องๆ กลุ่มนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจในการสานต่อเจตนารมณ์โครงการ SYS Education Fund ต่อไปอย่างมุ่งมั่น และตั้งใจ เพราะไม่มีการสร้างใดจะยั่งยืนไปกว่าการสร้างคน

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,285 วันที่ 6 -9 สิงหาคม พ.ศ. 2560