ทล.ปิดจราจรถ.รามอินทราหน้าสนามกีฬาในติงเกล5ส.ค.ติดตั้งสะพานลอยคนข้าม

4 August 2017


กรมทางหลวงปิดการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 304 (ถนนรามอินทรา) ช่วง กม.11+757 (หน้าสนามกีฬาในติงเกล) เพื่อติดตั้งสะพานลอยคนเดินข้าม

นายเกียรติพงษ์ เจียรนัยธนะกิจ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ เปิดเผยว่า ตามที่กรมทางหลวง ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 304 บริเวณ กม.12 กรุงเทพมหานคร (สะพานข้ามแยกนพรัตน์) ในการดำเนินการดังกล่าว มีความจำเป็นต้องปิดการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 304 (ถนนรามอินทรา) ช่วงก กม.11+757 (หน้าสนามกีฬาในติงเกล) เพื่อติดตั้งสะพานลอยคนเดินข้าม ในวันที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 22.00 น. - 05.00 น. (ของวันที่ 6 สิงหาคม 2560) ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวพร้อมทั้งกำหนดการจัดจราจรดังนี้1.ปิดการจราจรขาออกข่วงเชิงสะพานรัชดา - รามอินทรา (รถขึ้นสะพานไปนวมินทร์ทุกคัน)ยกเว้นรถที่จะเข้าโรงพยาบาลนพรัตน์ หมู่บ้านวิสุทธาวิล , หมู่บ้านเอกบุรี โปรดแจ้ง ณ บริเวณจุดปิดการจราจร โดยผู้ใช้เส้นทางที่จะไปมีนบุรี เมื่อผ่านหน้าแฟชั่นไอร์แลนด์ ให้ขึ้นสะพาน (ไปนวมินทร์) ลงสะพานเบี่ยงซ้ายเข้าทางคู่ขนานทางหลวงหมายเลข 9 เพื่อไปถนนเสรีไทย หรือใช้ทางคู่ขนานทางหลวงหมายเลข 9 แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเสรีไทย เพื่อไปมีนบุรี รวมถึงใช้ถนนเสรีไทย มุ่งหน้ามีนบุรี เลี้ยวซ้ายเข้าถนนรามอินทรา

2.ปิดการจราจรด้านขาเข้า ช่วงทางเข้าถนนสวนสยาม (รถเลี้ยวเข้าสวนสยามทุกคัน) ยกเว้นรถที่จะเข้าโรงพยาบาลนพรัตน์ หมู่บ้านแมกไม้ โปรดแจ้ง ณ จุดปิดการจราจร โดยผู้ใช้เส้นทางขาเข้าจากจุดปิดการจราจร ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสวนสยามจากนั้นใช้ถนนสวนสยาม เลี้ยวขวาเข้าถนนเสรีไทย ต่อด้วยใช้ถนนเสรีไทยแล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 9 มุ่งหน้าบางปะอิน ใช้ทางหลวงหมายเลข 9 แล้วใช้ทางออกหลักสี่ มุ่งหน้า กม.8

ระหว่างดำเนินการอาจทำให้การจราจรติดขัดโดยเฉพาะบริเวณงานก่อสร้าง ไม่สะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป กรมทางหลวงต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ขอให้ผู้ใช้ทางฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม หากดำเนินโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนรามอินทรา รวมทั้ง ผู้ใช้ทางจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทางยิ่งขึ้น ทั้งนี้ประชาชนผู้ใช้ทางสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆระหว่างดำเนินการได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)


กรมทางหลวง รามอินทรา สวนสยาม