ชาวสวนมะนาวบุกสนช.ขอช่วยเหลือราคาสุดถูก

4 August 2017


ชาวสวนมะนาวกำแพงเพชรบุกสภา ยื่นหนังสือร้องกมธ.เกษตรฯ ราคาตกเดือดร้อนหนัก วอนช่วยค่าชดเชย ขอธ.ก.ส.พักชำระหนี้

วันนี้(3 ส.ค.2560) เว็บไซต์ www.radioparliament.net เผยแพร่ข่าวว่า นายมนัส พิมพิสาร พร้อมตัวแทนกลุ่มเกษตรกรชาวสวนมะนาว จังหวัดกำแพงเพชร เข้ายื่นหนังสือแก่พล.อ.ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)  เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยเหลือชาวสวนมะนาว เนื่องจากราคาผลผลิตตกต่ำ โดยนายมนัสระบุว่า เกษตรกรที่เคยทำนาข้าวได้เปลี่ยนอาชีพมาปลูกมะนาวมากขึ้น ทำให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก จนเกิดภาวะผลผลิตล้นตลาดทำให้ราคาผลผลิตตกต่ำ โดยเฉพาะราคามะนาวผลใหญ่เหลือเพียงผลละ 15 สตางค์ จึงทำให้เกษตรกรชาวสวนมะนาวประสบปัญหาขาดทุน ไม่มีเงินส่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ตลอดจนขาดเงินทุนซื้อปัจจัยการผลิต

จึงต้องการขอให้กมธ.การเกษตรฯ พิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะนาว จังหวัดกำแพงเพชร โดยใช้หลักการเดียวกับการช่วยเหลือชาวนาหรือชาวสวนยางพารา เป็นเงินชดเชยไร่ละ 1,500 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 10 ไร่ พร้อมทั้งประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งสำรวจจำนวนเกษตรกรที่ปลูกมะนาวทั่วประเทศ เพื่อให้ความช่วยเหลือในภาพรวม ทั้งเรื่องการจัดการผลผลิตและการตลาด นอกจากนี้ ขอให้ ธกส. พิจารณาพักหนี้และงดดอกเบี้ยให้กับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนมะนาวเป็นเวลา 3 ปี และเพิ่มทุนให้กับกลุ่มเกษตรกรด้วย

ด้านพล.อ.ดนัยกล่าวว่า จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุม กมธ. พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกันหาแนวทางให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะนาว จังหวัดกำแพงเพชร ต่อไป


สนช. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กำแพงเพชร พล.อ.ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ ชาวสวนมะนาว