เดอะมอลล์-พันทิพย์ ส้มหล่น! รถไฟฟ้าวิ่งผ่าน (3/4)

3 August 2017


รายการ ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 16.05-17.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณบากบั่น บุญเลิศ และคุณตะวันรุ่ง เตี๋ยประดิษฐ์ สร้างโอกาสทางธุรกิจกับฐานเศรษฐกิจ เจาะลึกประเด็น เดอะมอลล์-พันทิพย์ ส้มหล่น! รถไฟฟ้าวิ่งผ่าน โดย คุณสุรเชษฐ กองชีพ รอง ผอ.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ (ชมคลิป)รถไฟฟ้า สุรเชษฐ กองชีพ คมนาคม