อาคมลงตรวจอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นกำชับเพิ่มประสิทธิภาพกระจายน้ำ

3 August 2017


นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซึ่งได้รับความเสียหายจากปริมาณน้ำที่ล้นอ่างเก็บน้ำ ซึ่งกรมชลประทานมีแผนดำเนินงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำ เพื่อเสริมความแข็งแรงของอาคารชลประทาน และเพิ่มปริมาตรน้ำเก็บกักจาก 2.4 ล้าน ลบ.ม. เป็น 3 ล้าน ลบ.ม. รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำคมนาคม ชลประทาน ห้วยทรายขมิ้น