เอไอเอส จับมือ กลุ่มสิงค์เทล จัดแคมป์ภาษาอังกฤษต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3

1 August 2017


เพราะการสื่อสารยุคดิจิทัลไม่ได้ จำกัดอยู่เพียงแค่ในห้องเรียน ความรู้ภาษาอังกฤษยิ่งรู้มาก ยิ่งช่วยเปิดโลกทัศน์ ให้มากยิ่งขึ้น เอไอเอส จึงจับมือกับโอเปอเรเตอร์กลุ่ม Singtel (สิงค์เทล) อีก 3 ประเทศ สร้างสรรค์โครงการ AIS-Singtel English Camp 2017 (เอไอเอส-สิงค์เทล อิงลิช แคมป์ 2017) ครั้งที่ 3 ลบความกลัว สร้างความกล้าให้เด็กไทยใช้ภาษา อังกฤษ ชวนพนักงานจิตอาสาเข้าแคมป์สานค วามรู้ให้น้องๆ จากโครงการสานรัก คนเก่ง..หัวใจแกร่ง ได้ใช้ชีวิตและฝึกทักษะภาษาอังกฤษกันแบบใกล้ชิด ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี พร้อมต่อยอดมอบโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาไกลถึงต่างแดน

วิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวว่า “หลังจากที่เราได้เห็นถึงพัฒนาก ารด้านภาษาอังกฤษของน้องๆ โครงการสานรักฯ ที่เข้าร่วมแคมป์ใน 2 ครั้งที่ผ่านมา ทำให้ปีนี้ เอไอเอส ได้ร่วมมือกับโอเปอเรเตอร์กลุ่ม สิงค์เทลอีก 3 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์และออสเตรเลีย จัด AIS-Singtel English Camp 2017 ขึ้น เป็นครั้งที่ 3  โดยเรามุ่งหวังให้น้องๆ สามารถลบความกลัว สร้างความกล้า เรียนรู้ที่จะใช้ภาษาอังกฤษในโลกแห่งความเป็นจริง ในหลายมิติ และหลากสำเนียงจากพี่ๆ จิตอาสา พร้อมแนะแนวทางการฝึกฝนทักษะต่างๆ ด้วยตัวเองต่อไป และต่อยอดหลังแคมป์นี้จบลงด้วยก ารมอบโอกาสให้น้องๆ ได้ฝึกฝนการพูดภาษาอังกฤษผ่านช่องทางดิจิทัลกับครูต่างชาติ เพื่อฝึกสนทนาเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมค้นหาคนเก่งที่จะได้เดินทางไปทัศนศึกษาเปิดประสบการณ์ถึงประเทศสิงคโปร์”

AIS SINGTEL ENGLISH CAMP 2017 ครั้งที่ 3 นี้  มีพนักงานจิตอาสารวม 32 คนและน้องๆ จากโครงการสานรักฯ ที่ศึกษาอยู่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล ะระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศ จำนวน 34 คน เข้าร่วมแคมป์ 5 วัน 4 คืน ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ท่ามกลางบรรยากาศที่รายล้อมไปด้ วยธรรมชาติและสัตว์ป่า ช่วยกระตุ้นให้เกิดจินตนาการ พร้อมกิจกรรมไฮไลท์ นำเสนอคลิปวีดีโอเป็นภาษาอังกฤษ ที่ได้จากการบันทึกขณะท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์ ทำให้ได้ฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ วางแผน และใช้ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆ กัน

ความคิดเห็นส่วนหนึ่งจากน้องๆ ที่ได้เข้าร่วมแคมป์ในครั้งนี้ ฟาน-อาฟานดี มะดีเย๊าะ นักเรียน ชั้น ม.6 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า “จริงๆ ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ยากเกินไปถ้า เรามีสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวย ผมเชื่อว่า ทุกคนเก่งภาษาอังกฤษได้ครับ ผมชอบกิจกรรมท่องเที่ยวสวนสัตว์ และอัดคลิปวีดีโอมากที่สุดครับ เพราะทำให้ผมได้รู้จักวิธีการพู ดแนะนำเป็นภาษาอังกฤษ ได้คิดรูปแบบการนำเสนอให้น่าสนใจและเรียนรู้การทำงานเป็นทีมกับพี่ๆ และเพื่อนๆ หลังจากนี้ ผมจะเอาสิ่งที่ได้ไปสอนเพื่อนๆ และน้องๆ ที่โรงเรียน ผมจะพยายามเรียนรู้คำศัพท์ สำเนียง การออกเสียงเพิ่มเติมด้วยตัวเอง ผ่านการดูหนัง ฟังเพลง รวมถึงการพูดคุยกับพี่ๆ จิตอาสาผ่านทางช่องทางโซเชียลต่ างๆ ด้วยครับ”

ไอซ์-ศิลา  ทับปะนานนท์ นักศึกษาปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า “ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 ที่ได้รับโอกาสให้มาร่วมแคมป์ภาษาอังกฤษครับ ครั้งนี้ผมมีความกล้าที่จะพูดมากขึ้น วันแรกๆ ก็ต้องมีการฟื้นฟูความมั่นใจกัน นิดหน่อย แต่พี่ๆ จิตอาสาช่วยเราได้มากจริงๆ ครับ พี่ๆ จะพยายามเข้าหาเราชวนเราคุย  คอยแนะนำเรื่องต่างๆ ความอบอุ่น ความจริงใจและความเอาใจใส่ ทำให้ผมกลัวคนต่างชาติน้อยลง ครั้งนี้ผมฟังเข้าใจมากขึ้น ทำให้การพูดก็ง่ายขึ้นตามไปด้วย ผมจะนำสิ่งต่างๆ ที่ได้จากแคมป์นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันในการพูดคุยกับ คนต่างชาติอย่างเวลาขายก๋วยเตี๋ยวหรือรับจ้างขับมอเตอร์ไซค์จากที่เรียงประโยคผิดๆ ตอนนี้ผมสามารถเรียงประโยคได้ถูกต้องก็สามารถสื่อสารให้ชาวต่าง ชาติเข้าใจได้มากขึ้นครับ”

ส่วนหนึ่งของพนักงานจิตอาสาที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในแคมป์ครั้งนี้ ยศวิน เพียรธรรม พนักงานการตลาดอาวุโส เอไอเอส เผยว่า “เป็นครั้งแรกกับการเป็นจิตอาสา ของผมครับ โครงการนี้มีความพิเศษ เพราะน้องๆ ที่มาร่วมแคมป์เป็นน้องจากโครงก ารสานรักฯ ที่เอไอเอสให้การดูแลอยู่ ถึงแม้จะมีความยากลำบากในการใช้ชีวิต
แต่พวกเขากลับมีความพยายามต่อสู้ มีความเข้มแข็งที่จะสู้ชีวิต เหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนกำลังใจ ระหว่างกันครับ เทคนิคของผมในการฝึกภาษาอังกฤษ จะฝึกจากการฟังเป็นหลัก เริ่มจากเพลงง่ายๆ เพลงเด็กๆ ก่อน จากนั้นจะไปฟังการโต้วาที เพื่อเรียนรู้คำศัพท์การใช้คำพู ด และพยายามพูดคำศัพท์ที่เราได้ยินออกมา แล้วเวลาที่เราได้พูดจริงๆ กับ คนต่างชาติเราก็จะรู้เองว่า เราพูดถูกต้อง เขาเข้าใจเรารึเปล่า เราต้องใจกล้า การพูดถูกผิดเป็นเรื่องเล็ก ขอให้ฝึก ไปเรื่อยๆ ก็จะเก่งเองครับ”

เบค แลงดอน (Ms.Bec Langdon) Account Manager – Optus, Australia เผยว่า “ฉันทำงานจิตอาสามาตั้งแต่อายุ 15 ปี สำหรับแคมป์นี้ ฉันรู้สึกดีมาก ชอบมาก น้องๆ ทุกคนตั้งใจเรียน มีความเป็นธรรมชาติ และเปิดรับการสอนของพวกเราเป็นอ ย่างดี ฉันได้มีโอกาสช่วยเหลือพวกเขาใน เรื่องของการฟัง การแต่งและเรียงประโยค รวมถึงโครงสร้างต่างๆ ถึงแม้แคมป์นี้จะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆ แต่ฉันก็เชื่อว่า ถ้าน้องๆ ได้กลับไปฝึกฝนเองตลอดเวลา พวกเขาจะสามารถพัฒนาและเก่งภาษาอังกฤษขึ้นได้แน่นอนค่ะ”

มาเรียวิก อี.คาลาโย (Ms.Marievic  E.Calayo) Training Design and Development Lead - Globe Telecom, Philippines เผยว่า “เป็นครั้งแรกที่ฉันได้มีโอกาสทำงานอาสานอกประเทศร่วมกันกับบริษัทในเครือ ฉันมีความสุขมาก ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแคมป์ เด็กๆ ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากฉันและ ฉันก็ได้รับแรงบันดาลใจที่ดีๆ จากประสบการณ์ต่างๆ ของพวกเขาเช่นกัน”

“แม้แคมป์นี้จะมีระยะเวลาเพียงสั้นๆ แต่ก็ได้ช่วยทลายกำแพงแห่งความกลัวและจุดประกายให้น้องๆ กล้าที่จะพูด  มากขึ้น เพียงแต่น้องๆ หมั่นฝึกฝน ภาษาอังกฤษก็จะเป็นอาวุธทางปัญ ญาให้ทุกคนได้มีโอกาสที่ดีในอนาคตค่ะ” วิไล กล่าวสรุป


เอไอเอส จิตอาสา AIS SINGTEL ENGLISH CAMP 2017