"บิ๊กป้อม"สั่งการให้ทุกเหล่าทัพ เกาะติดสถานการณ์น้ำพร้อมช่วยเหลือประชาชน

30 July 2017


"บิ๊กป้อม"สั่งการให้ทุกเหล่าทัพ เกาะติดสถานการณ์น้ำ พร้อมคงความต่อเนื่องในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง จนกว่าสถานการณ์จะปกติ

พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนรม.และรมว.กห.ได้สั่งการให้ทุกเหล่าทัพ ติดตามสภาพอากาศและเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางอย่างต่อเนื่อง โดยให้แจ้งเตือนประชาชนและคงความต่อเนื่องใช้ศักยภาพของหน่วยทหารที่มีที่ตั้งในพื้นที่เกิดอุทกภัย เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลัง โดยเฉพาะพื้นที่ที่ระดับน้ำยังคงท่วมขังสูงในชุมชนเมืองของจังหวัดสกลนคร สุโขทัย นครราชสีมา ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์และบุรีรัมย์ ให้พยายามเข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง

ขณะเดียวกันให้ประสานและสนับสนุนการทำงานร่วมกับส่วนราชการในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อจัดทำแนวกันน้ำในเขตเมืองและเร่งระบายน้ำอย่างเป็นระบบ จนกว่าสถานการณ์อุทกภัยในแต่ละพื้นที่จะกลับสู่สภาวะปกติ พร้อมทั้งให้ดูแลสวัสดิภาพกำลังพลทหารให้สามารถหมุนเวียนกันทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด

ในภาพรวมขณะนี้ กำลังพลของทุกเหล่าทัพโดยเฉพาะหน่วยทหารที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย ได้ออกให้การช่วยเหลือเร่งด่วนแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่ ตั้งแต่การอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและจัดตั้งค่ายทหารเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว การช่วยชาวบ้านขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังที่ปลอดภัย การอำนวยความสะดวกการเดินทางกับประชาชน โดย จัดยานพาหนะทหารสำหรับการขนส่ง การเคลื่อนย้ายสิ่งของและต้นไม้ที่ล้มขวางเส้นทางสัญจร การปรับปรุงเส้นทางที่ขาดและชำรุด การป้องกันน้ำและการระบายน้ำ

โดยสนับสนุนกำลังพล เครื่องสูบน้ำและเครื่องจักร จัดทำแนวกันน้ำและช่องทางระบายน้ำ การแจกจ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การจัดชุดบริการทางการแพทย์เคลื่อนที่ให้การบริการ รวมทั้งการทำความสะอาดและฟื้นฟูในพื้นที่ที่น้ำลดแล้ว ทั้งนี้เชื่อว่า น้ำใจและความกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันของคนไทย จะทำให้เราสามารถผ่านความยากลำบากครั้งนี้ไปด้วยกัน


สถานการณ์น้ำ ประวิตร