อคส.เรียก 700 เจ้าของคลังสินค้า เคลียร์หนี้ 3 พันล้าน

30 July 2017


อคส.เชิญเจ้าของ 700 คลังให้เช่าฝากเก็บข้าวโครงการจำนำทั่วประเทศ ช่วง 4 ปีการผลิตมาหารือ เพื่อสรุปและเคลียร์ภาระหนี้สินคงค้างชำระ เบื้องต้นคาดต้องจ่ายอีกกว่า 3 พันล้านบาท อ้างป้องกันปัญหาคลังไม่ยอมปล่อยข้าว ถัดไปเตรียมเคลียร์เซอร์เวเยอร์

พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า (อคส.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้จะเชิญเจ้าของโกดัง/คลังสินค้ากว่า 700 แห่ง ที่ได้เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลในช่วงปี 2554-2557 มาหารือเพื่อสรุปค่าใช้จ่ายและภาระหนี้สิน ที่อคส.จะต้องชำระค่าฝากเก็บข้าวให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจากการประเมินภาระหนี้สินในเบื้องต้นคาดจะอยู่ที่ประมาณ 3,000 ล้านบาท

พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า (อคส.)ทั้งนี้ จากการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกในรัฐบาลที่ผ่านมา ได้มีการนำข้าวที่สีแปรสภาพเป็นข้าวสารแล้วไปจัดเก็บไว้โกดัง/คลังเช่าจากเอกชนทั่วประเทศ รวมถึงคลังของ อคส.ด้วย ปัจจุบันมีหลายรายที่ อคส. ยังไม่ได้ดำเนินการชำระค่าฝากเก็บข้าว ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหากรณีหากมีเจ้าของคลังให้เช่าไม่ยอมเปิดคลังให้กับผู้ชนะการประมูลข้าวของรัฐบาล ทำให้ไม่สามารถรับมอบข้าวได้จาก อคส.ยังไม่จ่ายค่าเช่าก็จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ

“อคส.ต้องการให้เจ้าของโกดังที่ อคส. ได้ติดค้างค่าฝากเก็บ มาหารือและยืนยันบัญชีหนี้สิน ที่ได้ติดค้างเพื่อสรุปตัวเลขให้ตรงกันก่อนจะชำระหนี้ ทั้งนี้งบประมาณที่จะนำมาใช้ชำระหนี้สินให้กับโกดังนั้น เบื้องต้น อคส. แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ อาจจะใช้งบประมาณรัฐบาลหรือเงินจากการระบายข้าวในช่วงที่ผ่านมาซึ่งต้องดูในรายละเอียดต่อไป แต่เบื้องต้นต้องสรุปตัวเลขภาระหนี้สินที่ชัดเจนทั้งหมดก่อน เพื่อที่อคส. จะได้ทำหนังสือเสนอให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พิจารณาเห็นชอบต่อไป”

นอกจากนี้อคส.เตรียมเชิญเซอร์เวเยอร์(บริษัทตรวจรับรองคุณภาพข้าว)ที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวมาร่วมประชุมหารือเพื่อเคลียร์ค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรองและหนี้สินต่างๆ ที่ยังค้างต่อกันในโอกาสต่อไป

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,283
วันที่ 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560


องค์การคลังสินค้า อคส. เจ้าของโกดัง เจ้าของคลังสินค้า