รถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล แคราย-ลำสาลีลุ้นลงทุนคู่ขนานทางด่วนขั้นที่ 3

2 August 2017


คงจะได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นซะทีกรณีรถไฟฟ้าสายสีนํ้าตาลช่วงแคราย-ลำสาลี ว่าจะสร้างทดแทนทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ช่วง N1, N2 และ 3 หรือไม่? ล่าสุดสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เร่งศึกษาความเหมาะสมรถไฟฟ้าเส้นทางดังกล่าว เพื่อใช้เสาตอม่อบนถนนประเสริฐมนูกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมเปิดเวทีประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นประชาชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนโดยพุ่งเป้าเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม-ลดปัญหาจราจรเป็นหลัก

โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) การศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าตาล ช่วงแคราย-ลำสาลี (บึงกุ่ม)ไปเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อจะศึกษาทบทวน และเสนอแนะการใช้ประโยชน์จากเสาตอม่อที่ก่อสร้างไว้แล้วบนแนวกึ่งกลางถนนประเสริฐมนูกิจ (ถนนเกษตรฯ-นวมินทร์) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะศึกษาความเหมาะสมทางวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน พร้อมเสนอแนะรูปแบบการลงทุนและเปรียบเทียบทางเลือกที่เหมาะสมกับการดำเนินโครงการ รวมถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการออกแบบเบื้องต้นและประมาณราคาค่าก่อสร้าง มีระยะเวลาศึกษา 14 เดือน เริ่มศึกษาตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2560 -9 มิถุนายน 2561

ทั้งนี้ในเบื้องต้นได้กำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในการพิจารณาไว้ 4 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 1 การพัฒนาด้วยระบบขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้า) รูปแบบที่ 2 การพัฒนาด้วยระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 และ E-W Corridor รูปแบบที่ 3 การพัฒนาด้วยระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ประกอบด้วย โครงข่ายทดแทน N1 (การเชื่อมต่อ N2 เข้ากับโครงข่ายทางเชื่อมระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุขและทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ) เพื่อเชื่อมวงแหวนตะวันออก-ตะวันตก N2 และ E-W Corridor และ รูปแบบที่ 4 การพัฒนาด้วยระบบขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้า) และระบบทางด่วนบนแนวสายทางเดียวกัน ซึ่งการศึกษาความเหมาะสมของโครงการจะดำเนินการควบคู่กันไปทั้งแนวเส้นทางรถไฟฟ้าและแนวเส้นทางทางพิเศษ

สำหรับแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าตาล ช่วงแคราย-ลำสาลี (บึงกุ่ม) เริ่มต้นจากแยกแคราย เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-เตาปูน) และสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) ไปตามแนวถนนงามวงศ์วาน เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีแดง (บางซื่อ-รังสิต) บริเวณสถานีบางเขน ผ่านแยกเกษตรฯ เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม (หมอชิต-คูคต) บริเวณสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปตามแนวถนนประเสริฐมนูกิจ ถนนนวมินทร์ และไปสิ้นสุดบริเวณถนนรามคำแหง เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี) บริเวณแยกลำสาลี รวมระยะทางประมาณ 21.5 กิโลเมตร

ทั้งนี้การศึกษาความเหมาะสมของโครงการจะต้องพิจารณาการเชื่อมต่อโครงข่ายการขนส่งและจราจรในภาพรวม และความเป็นไปได้ในการเชื่อมต่อโครงข่ายฝั่งตะวันตกของกรุงเทพฯ ด้วยซึ่ง สนข.จะได้นำเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณารูปแบบที่เหมาะสมภายในเดือนกันยายนปีนี้

รถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล แคราย-ลำสาลีลุ้นลงทุนคู่ขนานทางด่วนขั้นที่ 3โดยตามแผนมีเป้าหมายหลักเพื่อเพิ่มความสะดวก ความปลอดภัย และประหยัดเวลาการเดินทางของประชาชน นอกจากนี้ยังเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบทางพิเศษระหว่างพื้นที่ด้านตะวันออกและตะวันตกของกรุงเทพฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยลดปัญหาการจราจรบริเวณถนนงามวงศ์วานและถนนประเสริฐมนูกิจได้อีกทางหนึ่ง

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,283
วันที่ 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560


รถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล