“พฤกษา”ครองแชมป์บริษัทอสังหาอันดับหนึ่งครึ่งแรกปี60

27 July 2017


'พฤกษา' ยังคงครองแชมป์บริษัทพัฒนาที่ดินอันดับหนึ่ง ในการเปิดตัวโครงการใหม่รอบครึ่งแรกของปี 2560 ตามมาด้วย 'แอล.พี.เอ็น.' 'ออริจิ้น' และ 'อนันดา' ในอันดับ 2-5 ในแง่จำนวนหน่วย แต่ในแง่มูลค่า 'อนันดา' 'เอ.พี.' 'แอล.พี.เอ็น.' และ 'ศุภาลัย' รั้งอันดับที่ 2-5 ตามลำดับ

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เผยว่า จากการสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่เปิดใหม่ทั้งหมด 193 โครงการในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 พบว่า บริษัทที่มีการเปิดตัวสูงสุด 10 อันดับแรกตามจำนวนหน่วยที่เปิดขาย เป็นดังนี้

1. บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จำนวน 31 โครงการ 10,973 หน่วย มูลค่า 26,679 ล้านบาท คิดเป็น20.20% ในตลาดทั้งหมด 2. บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำนวน 10โครงการ 4,511 หน่วย มูลค่า 10,697ล้านบาท คิดเป็น 8.30% ในตลาดทั้งหมด 3. บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำนวน 4 โครงการ 4,254หน่วย มูลค่า 8,949 ล้านบาท คิดเป็น 7.80% ในตลาดทั้งหมด 4. บมจ. อนันดาดีเวลลอปเม้นท์ จำนวน 7 โครงการ 3,323หน่วย มูลค่า 21,048 ล้านบาท คิดเป็น 6.10%ในตลาดทั้งหมด 5.บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) จำนวน 8 โครงการ 3,123 หน่วย มูลค่า 14,522 ล้านบาทคิดเป็น 5.80% ในตลาดทั้งหมด6.บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป จำนวน 1 โครงการ 2,741 หน่วย มูลค่า 6,215 ล้านบาท คิดเป็น 5.00%ในตลาดทั้งหมด 7.บมจ. ยูนิ เวนเจอร์ จำนวน 5 โครงการ 1,662หน่วย มูลค่า 4,224ล้านบาท คิดเป็น 3.10% ในตลาดทั้งหมด 8.บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำนวน 6โครงการ 1,589หน่วย มูลค่า4,825 ล้านบาท คิดเป็น 2.90%ในตลาดทั้งหมด 9.บมจ. ศุภาลัย จำนวน 3 โครงการ 1,431 หน่วย มูลค่า 9,736 ล้านบาท คิดเป็น 2.60%ในตลาดทั้งหมด 10.บมจ. แสนสิริ จำนวน 4 โครงการ 1,273 หน่วย มูลค่า 5,342 ล้านบาทคิดเป็น2.30%ในตลาดทั้งหมด

หากพิจารณาตามมูลค่า จะพบว่า บริษัทที่ใหญ่ที่สุด 10 อันดับแรก เป็นดังนี้: 1.บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จำนวน 31 โครงการ มูลค่า 26,679 ล้านบาท จำนวน 10,973 หน่วย คิดเป็น 14.60%ในตลาดทั้งหมด 2.บมจ. อนันดาดีเวลลอปเม้นท์ จำนวน 7 โครงการมูลค่า 21,048 ล้านบาท จำนวน 3,323 หน่วยคิดเป็น 11.50%ในตลาดทั้งหมด 3. บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) จำนวน 8 โครงการ มูลค่า14,522 ล้านบาท จำนวน 3,123 หน่วย คิดเป็น 8.00%ในตลาดทั้งหมด 4.บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำนวน 10โครงการ มูลค่า 10,697 ล้านบาท จำนวน 4,511หน่วยคิดเป็น 5.90%ในตลาดทั้งหมด

 5.บมจ.ศุภาลัย จำนวน 3 โครงการ มูลค่า 9,736 ล้านบาท จำนวน 1,431หน่วย คิดเป็น5.30%ในตลาดทั้งหมด 6. บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำนวน 4โครงการมูลค่า 8,949 ล้านบาท จำนวน4,254หน่วย คิดเป็น 4.90%ในตลาดทั้งหมด 7.บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำนวน 5 โครงการมูลค่า 6,317 ล้านบาท จำนวน 508หน่วย คิดเป็น 3.50%ในตลาดทั้งหมด 8. บมจ.คันทรี่ กรุ๊ปจำนวน 1 โครงการ มูลค่า 6,215ล้านบาท จำนวน 2,741หน่วย คิดเป็น 3.40%ในตลาดทั้งหมด 9.บมจ. แสนสิริ จำนวน 4โครงการ มูลค่า 5,342ล้านบาท จำนวน 1,273 หน่วยคิดเป็น 2.90%ในตลาดทั้งหมด และ10.บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำนวน 6 โครงการ มูลค่า4,825 ล้านบาท จำนวน 1,589 หน่วยคิดเป็น 2.60%ในตลาดทั้งหมดโดยสรุปแล้ว บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท เปิดตัวมากที่สุด 31 โครงการ รวม 10,973 หน่วย รวมมูลค่า 26,679 ล้านบาท หรือถึง 20.2% ของทั้งตลาด แสดงว่าทุก ๆ 1ใน5 ของสินค้าที่อยู่อาศัยที่เปิดใหม่ในตลาด เป็นของบริษัทนี้ อันดับที่2 คือ บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ มีสัดส่วนเพียง 8.3% หรือน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของบริษัทแรก อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในกรณีของมูลค่า จะพบว่า แม้อันดับหนึ่งคือ 'พฤกษา' ที่มีมูลค่าการพัฒนารวมราว 14.6% ของทั้งตลาด หรือทุก ๆ 1ใน7 หน่วย แต่อันดับ2 ก็มีสัดส่วนสูงถึง 11.5% (ทุกๆ 1ใน10ของตลาด) ซึ่งก็คือ บมจ.อนันดาดีเวลลอปเม้นท์

จะสังเกตได้ว่าในแง่จำนวนหน่วย 10 บริษัทแรกสุดในตลาด มีสัดส่วนในตลาดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลถึง 64.3% และในแง่มูลค่าการพัฒนาก็พบว่า 10 บริษัทแรกสุดครองส่วนแบ่งตลาดถึง 62.6% หรือราว ๆ 2ใน3ของทั้งตลาดบริษัทมหาชน ได้รับการส่งเสริมด้วยเครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ นานาผ่านตลาดหลักทรัพย์ ทำให้กิจการนี้แทบไม่มีที่ยืนสำหรับนักธุรกิจระดับ SMEs นัก


พฤกษา AREA พัฒนาที่ดิน