สสว.เพิ่มความรู้ออนไลน์เอสเอ็มอีภาคเหนือ-กลาง

26 July 2017


สสว. จับมือ มทร.ธัญบุรี จัดอบรม SMEs E-commerce ในพื้นที่ ภาคเหนือ ภาคกลาง และกลุ่มธุรกิจตามนโยบาย เพื่อส่งเสริมและพัฒนา SMEs ให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้นในรูปแบบ Business to Business to Customers (B 2 B 2 C) รวมทั้งเชื่อมโยงการส่งเสริมการตลาดระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ภาคการผลิต กับกลุ่มให้บริการด้านตลาดออนไลน์ ให้ขยายความสามารถในการแข่งขันในตลาดออนไลน์มากขึ้น

นายวชิระ แก้วกอ ผู้อำนวยการ ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยภายหลังการเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs โดย สสว. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.) ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs ปี 2560 ขึ้น
ทั้งนี้เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้สะดวก และยังเป็นการสร้างยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการระดับเริ่มต้น Startup ผู้ประกอบการกลุ่ม Regular ให้มีช่องทางการจำหน่ายและมีศูนย์กลางในการบริหารจัดการการตลาดออนไลน์ด้วยมืออาชีพทั้งระบบ

“เราให้ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยร่วมดำเนินการคือ มทร.ธัญบุรี จัดอบรมตั้งแต่เรื่องการพัฒนาภาพลักษณ์ การสร้างแบรนด์ การสร้างการยอมรับในกลุ่มลูกค้า การสร้างโปรโมชั่นเร่งกระบวนการตัดสินใจซื้อ จัดการด้านการเงินผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งตอบข้อซักถามลูกค้าและบริการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้และยกระดับกิจการของ SMEs ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน” ผอ.ฝ่ายประสานเครือข่ายฯ กล่าว

นอกจากนี้ ภายในงาน ยังมีการเสวนาที่น่าสนใจคือเรื่อง “ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SMEs ในยุค 4.0” และ กลยุทธ์ขายของออนไลน์และการสร้างความต้องการสินค้าผ่านเฟซบุ๊ค โดย คุณสุภกฤษ กุลชาติวิจิตร (เจ้าของเพจ รู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจ) ซึ่งสำหรับการจัดอบรมฯ ดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อให้ SME จำนวน 21,700 ราย สมัครเข้าโครงกาฯร และมีสินค้าหรือบริการที่ได้รับการพัฒนาความพร้อมสู่ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่า 32,500 ผลิตภัณฑ์ สามารถต่อยอดสู่การมีสินค้าหรือบริการขึ้นอยู่ในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่า 25,0000 ผลิตภัณฑ์ เกิดสมาชิกเครือข่ายผู้ประกอบการกลุ่มพัฒนาโปรแกรมธุรกิจไม่น้อยกว่า 8 ราย และมียอดขายผ่านตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ในช่วง 2-3 ปี ไม่น้อยกว่า 210 ล้านบาท

สำหรับการจัดกิจกรรมอบรมครั้งต่อไป ตลอดเดือนสิงหาคม มีรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ดังนี้
วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 โรงแรมอมรินทร์ลากูนจังหวัดพิษณุโลก
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 โรงแรมเอเซีย ลำปางจังหวัดลำปาง
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 โรงแรมสุโขทัย เฮอริเทจ รีสอร์ทจังหวัดสุโขทัย
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้สนใจเข้าอบรมและนำผลิตภัณฑ์มาเข้าร่วมโครงการเพื่อถ่ายภาพโดยช่างภาพมืออาชีพ พร้อมนำไปขึ้นเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซเพื่อจำหน่าย สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.smego.rmutt.ac.th/


เอสเอ็มอี สสว. ออนไลน์ ภาคเหนือ ภาคกลาง