ฟูจิ ซีร็อกซ์ สร้างบุคลากรด้านการพิมพ์ระบบดิจิทัล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

25 July 2017


นายโคจิ เทสึกะ ประธาน บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) มอบประกาศนียบัตรให้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 37 คน จากภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตร Graphic Communication Technology โครงการนี้จัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 6 เนื่อง

ทาง ฟูจิ ซีร็อกซ์เห็นความสำคัญและต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมการพิมพ์ในอนาคต โดยเฉพาะในยุคไทยแลนด์ 4.0 นี้ จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการทำงานในธุรกิจการพิมพ์ระบบดิจิทัล ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี ฝึกปฏิบัติกับระบบ และเครื่องจักรจริงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ซึ่งมีความรู้ความชำนาญโดยตรง


บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ไทยแลนด์ 4.0