ศาลสั่ง“ยิ่งลักษณ์”ชี้แจงเพิ่มปมขอทุเลายึดทรัพย์

25 July 2017


ศาลปกครอง“ยิ่งลักษณ์” ชี้แจงเพิ่มภายใน 15 วันก่อนพิจารณาจะมีคำสั่งทุเลายึดทรัพย์ตามที่ขอหรือไม่

นายสมชาย งามวงศ์ชน ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ในฐานะโฆษกศาลปกครอง กล่าวถึงการพิจารณาคำขอทุเลาคำสั่งการบังคับอายัดทรัพย์สิน ของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ทนายความของน.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้ยื่นต่อศาลปกครองอีกครั้ง หลังกระทรวงการคลังเริ่มมีการอายัดบัญชีทรัพย์สิน ว่า   ตามระเบียบวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครองได้วางหลักการพิจารณาไว้ 3 ข้อหากองค์คณะจะมีคำสั่งทุเลาคือ 1.เป็นกรณีที่เห็นว่าคำสั่งนั้นน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย  2.หากปล่อยให้คำสั่งนั้นมีผลใช้บังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีจนยากแก่การเยียวยาในภายหลัง  และ 3.การมีคำสั่งทุเลาการบังคับคดีของศาลจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของรัฐ 


“ขณะนี้ทางตุลาการเจ้าของสำนวน ได้มีหนังสือแจ้งให้น.ส.ยิ่งลักษณ์ ในฐานะผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงเพิ่มเติมกลับมาภายใน 15 วัน โดยไม่ได้มีการเรียกไต่สวน ซึ่งถ้า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ส่งคำชี้แจงกลับมาตามขั้นตอนก็จะต้องส่งไปให้ตุลาการผู้แถลงคดี ซึ่งเป็นตุลาการนอกองค์คณะจัดทำความเห็นส่วนตนซึ่งจะไม่มีผลผูกพันต่อการพิจารณาขององค์คณะให้เสร็จสิ้นก่อน เมื่อตุลาการผู้แถลงคดีส่งความเห็นกลับมา องค์คณะจึงจะมีการพิจารณาว่าจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับใช้คำสั่งอายัดทรัพย์สินตามที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ยื่นคำร้องขอหรือไม่”

อย่างไรก็ตาม คดีนี้ศาลทราบดีว่าเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจ การพิจารณาเพื่อมีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งคงไม่ล่าช้า และหากน.ส.ยิ่งลักษณ์ ยื่นคำชี้แจงมาเร็วกว่าที่ศาลกำหนด การพิจารณาเพื่อมีคำสั่งก็จะเร็วขึ้นด้วย ทั้งนี้การพิจารณาคดีศาลไม่ได้รู้สึกกดดัน หรือหนักใจกับกระแสที่เกิดขึ้นภายนอกในเวลานี้ เพราะที่ผ่านมาคดีจำนวนมากที่ศาลปกครองพิจารณาศาลรู้อยู่แล้วว่า คำพิพากษาที่ออกมาจะก่อให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง แต่เมื่อเรายึดข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน ผลจะเป็นอย่างไรก็ต้องยอมรับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทนายความผู้รับมอบอำนาจของน.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้ยื่นคำขอทุเลาการบังคับใช้คำสั่งอายัดทรัพย์สินของกระทรวงการคลังต่อศาลปกครอง เมื่อวันที่ 19 ก.ค. หลังจากที่ก่อนหน้านี้ศาลได้มีคำสั่งยกคำขอทุเลาของน.ส.ยิ่งลักษณ์ไปแล้วครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 10 เม.ย. เนื่องจากขณะนั้นศาลเห็นว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ยังไม่เกิดความเสียหาย เพราะกระทรวงการคลังเพียงแต่ออกคำสั่งยังไม่ได้ใช้มาตรการบังคับทางปกครองยึด อายัดทรัพย์สินของ น.ส.ยิ่งลักษณ์จริง

 


ศาลปกครอง ยึดทรัพย์ยิ่งลักษณ์