ธ.ก.ส.คั้น4กลุ่มผลิตภัณฑ์SMEsสนั่นตลาดคลองผดุงฯ

24 July 2017


ธ.ก.ส.รับเป็นเจ้าภาพหลัก ตลาดนัดคลองผดุงฯ ประจำเดือนสิงหาคม วาง 4 ธีม 4 สัปดาห์ มุ่งยกระดับ SMEs      ไทยก้าวไกลสู่สากล

ตามที่กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้รับมอบหมายหลักการจัดงานตลาดนัดคลองผดุงฯข้างทำเนียบรัฐบาล ประจำเดือนกรกฎาคม ภายใต้แนวคิด “Thailand’s Best Local Product ” ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 โดยมีกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้รับมอบหมายหลัก ร่วมกับบริษัทประชารัฐสามัคคี จำกัด และบริษัทเอกชนที่สนับสนุนโครงการประชารัฐ ระหว่างวันที่ 1-24 กรกฎาคม ซึ่งพล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรผู้ประกอบการที่ให้การสนับสนุนและที่เข้าร่วมงานไปแล้ว นั้น

วันนี้(24 กรกฎาคม 2560) เว็บไซต์www.thaigov.go.th เผยแพร่ข่าวว่า  นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ได้ส่งมอบป้ายตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ผ่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อส่งมอบต่อให้กับตัวแทนผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อรับเป็นเจ้าภาพหลักการจัดงาน ฯ ในเดือนสิงหาคม 2560การจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมประจำเดือนสิงหาคม ภายใต้กรอบแนวคิดเพื่อ”ยกระดับ SMEs ไทย ก้าวไกล สู่สากล” โดยนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. พร้อมดำเนินนโยบายเกษตรยุคใหม่ ตามแนวทางประชารัฐของพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการผลักดัน SMEs ไทย สู่ยุคเกษตร 4.0 ที่มากด้วยนวัตกรรมการผลิตอย่างพิถีพิถัน ด้วยฝีมือความภาคภูมิใจของคนไทยร่วมกับตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

โดยในแต่ละสัปดาห์จะมี Theme งานที่แตกต่างกันเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบงานที่จัด สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-9 สิงหาคม 2560 หัวข้อ SMEs สู่เศรษฐกิจไทย สัปดาห์ที่ 2 ระหว่าง 10-15 สิงหาคม 2560 หัวข้อ GIFT FOR MOM  สัปดาห์ที่ 3 ระหว่าง 16-21 สิงหาคม 2560 หัวข้อ  GIFT FOR YOU แกะกล่องไอเดียไทย ก้าวไกลสู่สากล และสัปดาห์ที่ 4 ระหว่าง 22-27 สิงหาคม 2560 หัวข้อ FRESH FRUIT FUN ช๊อปเพลิน ผลไม้ดี วิถีไทย

ทั้งนี้ ภายในงานจะมีกิจกรรมการขายสินค้า SMEs เกษตร กิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs เกษตร ที่มาร่วมงานกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ร่วมงานและประชาชนทั่วไปภายในงาน เช่น ความรู้ทางการเงิน และความรู้ด้านอาชีพ เป็นต้นกิจกรรมการแนะนำร้านค้า SMEs เกษตร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น สินค้าราคาพิเศษ เป็นต้น กิจกรรมด้านผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ได้แก่ บริการจำหน่ายสลากออมทรัพย์ทวีสินและคลินิกสินเชื่อ กิจกรรมพิเศษของส่วนงานภายนอก ได้แก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ให้บริการรับส่งของขวัญภายในงาน แจกโปสการ์ด (รูปแบบที่ ธ.ก.ส. กำหนด) และถ่ายภาพทำตราไปรษณียากรพิเศษให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้บริการตรวจสุขภาพประชาชน และในช่วงวันแม่ 12-13 สิงหาคม 2560 จะมีกิจกรรมจุดเทียนถวายพระพร ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 (แต่งกายชุดไทยสีขาว หรือสีนวล)

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาเข้าชมไฮไลท์ต่าง ๆ ภายในงาน เนื่องจากยังมีผู้ประกอบการอีกจำนวนมากที่จะทยอยมาร่วมจัดแสดง จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงตลาดจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง ก่อให้เกิดรายได้จำนวนมากกระจายไปยังผู้ประกอบการและเกษตรกรได้อย่างแท้จริง อีกทั้งส่งผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายรัฐบาลได้อีกทางหนึ่งด้วย ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชน มาร่วมชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ดี ๆ ภายในงาน “ตลาดของดี SMEs เกษตรไทย” เพื่อยกระดับ SMEs ไทย ก้าวไกลสู่สากล ตั้งแต่วันที่ 4 - 27 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 - 19.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์


เอสเอ็มอี ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ธนคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)