ปรับ “ครม.ประยุทธ์” ในมุมมองประชาชน

22 July 2017


วันที่ 22 ก.ค.60 จากการที่มีหลายกระแสพูดถึงการปรับ ครม. มีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ทำให้หลายฝ่ายออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยล่าสุดพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีออกมายืนยันว่า ยังไม่มีแนวคิดการปรับ ครม. แต่อย่างใด เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อการปรับครม. “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,236 คน ระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2560 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดอย่างไร? กับ ข่าวการจะปรับ ครม.
อันดับ 1 เป็นเพียงกระแสข่าว ยังไม่รู้ข้อมูลข้อเท็จจริง 68.20%
อันดับ 2 จะปรับหรือไม่ปรับก็ได้ ขอให้ตั้งใจทำงานเพื่อส่วนรวม 58.74%
อันดับ 3 การปรับ ครม. ควรปรับเพื่อให้การทำงานดีขึ้น แก้ไขจุดบกพร่อง 53.64%
อันดับ 4 หากการทำงานไม่ก้าวหน้า ก็ควรมีการปรับเปลี่ยน 48.87%
อันดับ 5 การปรับเปลี่ยนตำแหน่งบ่อยครั้ง ทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่อง 41.91%

2. “ผลดี” กับ “ผลเสีย” ถ้าจะมีการปรับครม.ในช่วงนี้

"ผลดี"
1.เปิดโอกาสให้คนใหม่ที่มีฝีมือเข้ามาทำงาน 73.14%
2.รัฐบาลมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาดีขึ้น 71.60%
3.แต่ละกระทรวงกระตือรือร้นมากขึ้น 62.22%
"ผลเสีย"
1.งานล่าช้า หยุดชะงัก ไม่ต่อเนื่อง 74.43%
2.อาจเกิดความขัดแย้ง มีปัญหาภายใน 69.34%
3.ประชาชนไม่เชื่อมั่นการทำงานของรัฐบาล    65.13%
3. ประชาชนคิดว่าถึงเวลาหรือยังที่จะมีการปรับครม.
อันดับ 1 ไม่แน่ใจ 45.15 % เพราะ ไม่รู้ว่าปรับครม.แล้ว จะดีขึ้นหรือแย่ลงกว่าเดิม อาจเป็นเพียงกระแสข่าวที่ปล่อยออกมา ขึ้นอยู่กับการ   ตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี ฯลฯ
อันดับ 2 ถึงเวลาที่จะปรับ ครม.แล้ว  29.00 % เพราะ หลายปัญหาสะสมมานาน ยังแก้ไขไม่ได้ มีหลายกระทรวงที่มีปัญหา ผลงานไม่น่าพอใจ เปิดโอกาสให้คนใหม่ที่เหมาะสมเข้ามาทำงาน ฯลฯ
อันดับ 3 ยังไม่ถึงเวลาที่จะปรับ ครม.  25.85 % เพราะ รัฐบาลยังทำงานเป็นไปตามโรดแมป หากมีการปรับเปลี่ยนอาจไม่เกิดความต่อเนื่อง สถานการณ์ยังปกติ ฯลฯ


สวนดุสิตโพล ปรับ ครม.