คุณโจโฉสุนัขทรงเลี้ยงในรัชกาลที่ 9

23 July 2017


“โจโฉ ท่าที มีสง่า...”

งานประติมากรรมดินปั้นรูปทรงสุนัขท่าทางสง่าผ่าเผยพ่วงด้วยอิริยาบทสุดเท่ห์อย่างการคาบไปป์ทำให้เราตั้งต้นการสืบค้นที่มาของ “คุณโจโฉ” สุนัขทรงเลี้ยงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตั้งแต่เมื่อต้นรัชกาลก่อนปี 2500

“เริ่มก็คือจุด หยุดก็คือจุด” หนึ่งในเอกลักษณ์สำคัญของงานปั้นประติมากรรมโดยอาจารย์ชิน ประสงค์ กับการปรากฎจุดในตำแหน่งต่างๆ ของงานอย่างมีนัยสำคัญ เฉกเช่นเดียวกับการลากเส้นสเก็ตงานแต่ละชิ้นคือการลากแบบไม่ยกปลายปากกา และกำหนดจุดสิ้นสุด ณ จุดสุดท้ายที่ปากกาหยุดการเคลื่อนไหว

จากการพูดคุยเพิ่มเติมกับอาจารย์ชิน ประสงค์ คุณโจโฉ เป็นสุนัขสายพันธุ์บ๊อกเซอร์ ได้ชื่อว่าเป็นสุนัขที่ฉลาด แสนรู้ ด้วยอิริยาบถขี้เล่นและสามารถอยู่นิ่งในท่าทางต่างๆ อาทิ ท่าสวมแว่นตา อ่านหนังสือ แล่นเปียโน และท่าทางอันเป็นเอกลักษณฺของคุณโจโฉคือท่าคาบไปป์ จนนำมาสู่การขึ้นโครงปั้นคุณโจโฉในฐานะสุนัขทรงเลี้ยงข้างพระวรกายในแบบคาบไปป์เคียงคู่กับคุณทองแดงที่กำลังอ้าปากกว้างยิ้มอย่างมีความสุข

คนไทยในปัจจุบันเกิดทันเห็นคุณโจโฉก็มาก เกิดไม่ทันก็มากโข อาจารย์ชิน ประสงค์ ได้อาศัยการปั้นจากภาพฝีพระหัตถ์ที่ทรงถ่ายประทานนิตยสาร “ศรีสัปดาห์” ทั้งหมด 8 ภาพ พร้อมกับบทกลอนสั้นๆ ที่แสดงให้เห็นถึงอารมณ์สุนทรีย์ของผู้ประพันธ์ยามเห็นความแสนรู้ของคุณโจโฉ ซึ่งอิริยาบถต่างๆ ได้เรียงร้อยผสานทักษะและฝีมือของผู้ปั้น ภายใต้แบบร่างถึง 4 แบบ คุณโจโฉในท่านั่งอากัปกิริยาเดียวกับคุณทองแดง คือหนึ่งในประติมากรรมประดับพระเมรุมาศขนาบด้านซ้ายและขวามของพระจิตกาธานในพระเมรุมาศแห่งมหาราชา พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี

บัดนั้น
โจโฉ ปรีดิ์เปรม เกษมศรี
ได้ดูดกลอ้ง สมใจ ในครานี้
ไม่ต้องใส่บุหรี่ก็ดีแล้ว
ว่าท่าโก้ โอ่อ่า สง่านัก
แต่ใจชัก สงสัย น้ำในแก้ว
ใยมีฟอง ปุดปุด ผุดเป็นแนว
ในแจ๋วแหวว พุธโธ่ น้ำโซดา

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,281 วันที่ 23 - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560