ส.ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูงปี 2560

20 July 2017


สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ“ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” ซึ่งสมาคมฯได้รับเกียรติจาก คุณธัญฑิกา โพธิสมภรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมมอบเงินสนับสนุน โดยมี คุณชาคร หนูคงใหม่ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ รับมอบ ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


ธนาคารกรุงเทพ หอการค้าไทย สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ