สนช. ตั้ง กมธ.ร่วม 3 ฝ่าย แก้ ปม กม.พรรคการเมือง

20 July 2017


สนช. ตั้ง กมธ.ร่วม 3 ฝ่าย แก้ปม กม.พรรคการเมือง ประชุมนัดแรก  25 กรกฎาคมนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (20 กรกฎาคม) ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญร่วมกัน 3 ฝ่าย เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ตามที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ทำความคิดเห็นเสนอมายัง นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช.ว่า ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฯดังกล่าวมีเนื้อหาบางมาตราที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 อาทิ มาตรา 50 ขั้นตอนให้สมาชิกพรรคร่วมสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไม่มีมาตรการจัดการทุจริตในชั้นประชุมสาขาพรรค มาตรา 51(4) การให้หัวหน้าพรรคการเมืองต้องลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อลำดับที่ 1 เท่านั้น เป็นต้น

พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอมทั้งนี้ ในส่วนของคณะกรรมาธิการวิสามัญจำนวน 11 คนนั้น แบ่งเป็น สมาชิก สนช. จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย 1.นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสนช.คนที่หนึ่ง 2.พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม 3.นายกล้านรงค์ จันทิก 4.นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ และ5.พล.อ.วิชิต ศรีประเสริฐ

นายศุภชัย สมเจริญมาจากกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย 1.นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง 2.นายอุดม รัฐอมฤต 3.นายภัทระ คำพิทักษ์ 4.นายนรชิต สิงหเสนี และ5.นายประพันธ์ นัยโกวิท และนายศุภชัย สมเจริญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดกรอบเวลาพิจารณาทบทวนให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับจากวันได้รับการแต่งตั้ง โดยนัดประชุมครั้งแรกในวันที่ 25 กรกฎาคมนี้

 

 


สนช. ตั้ง กมธ.3 ฝ่าย