นศ.ปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน ปากน้ำประแส

18 July 2017


สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม ชั้นปีที่  2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 48 คนและอาจารย์  ศึกษาดูงานที่โรงงานอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ อ.แกลง จ. ระยอง บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือซีพีเอฟ และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน ปากน้ำประแส  พร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรมกำจัดเพรียงที่เกาะตามลำต้นโกงกาง   โดยซีพีเอฟ ดำเนินโครงการซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน  ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน  ตลอดจนเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ยุทธศาสตร์ 5 แห่งของจังหวัดระยอง สมุทรสาคร ชุมพร สงขลา และพังงา