กรมพัฒน์ฯ เผยจดทะเบียนการค้าครึ่งปีเพิ่มขึ้นจากแนวโน้มเศรษฐกิจดี

17 July 2017


กรมพัฒน์ฯ เผยจดทะเบียนการค้าครึ่งปีเพิ่มขึ้นจากแนวโน้มเศรษฐกิจดี นักลงทุน ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่น ขณะที่การจดทะเบียน มิถุนายนเพิ่มขึ้น 6,525 ราย คิดเป็น 12%

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยถึงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัทจัดตั้งใหม่ทั้งประเทศ เดือนมิถุนายน 2560 พบว่า มีจำนวนผู้ประกอบธุรกิจจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ 6,525 เพิ่มขึ้น 693 ราย คิดเป็น 12% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2560 มีจำนวน 5,823 ราย เพิ่มขึ้น 609 ราย คิดเป็น 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมีจำนวน 5,916 ราย ส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกมีจำนวน 1,548 ราย เพิ่มขึ้น 474 ราย คิดเป็น 44% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2560 ซึ่งมีจำนวน 1,074 ราย เพิ่มขึ้น 156 ราย คิดเป็น 11% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2559 ซึ่งมีจำนวน 1,392 ราย

โดยครึ่งปีแรกของปี 2560 (มกราคม-มิถุนายน) มีการจดทะเบียนธุรกิจจำนวน 35,942 ราย เพิ่มขึ้นจากครึ่งปีหลังที่ผ่านมา (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 ) จำนวน 3,446 ราย คิดเป็น 11% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (มกราคม – มิถุนายน 2559 ) เพิ่มขึ้น จำนวน 4,150 ราย คิดเป็น 13% สำหรับการจดทะเบียนเลิกในครึ่งปีแรก 2560 (มกราคม-มิถุนายน) มีจำนวน 6,481 ราย ลดลง จำนวน 7,623 ราย คิดเป็น 54 % เมื่อเทียบกับครึ่งปีหลังที่ผ่านมา (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

ส่วนการจดทะเบียนครึ่งปีแรกที่เพิ่มขึ้นนั้น เนื่องจากผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นในแนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการบริโภคของภาคเอกชนที่มีทิศทางฟื้นตัวขึ้นตามลำดับ ประกอบกับเม็ดเงินจากภาครัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งช่วยเพิ่มกำลังการซ้อในครัวเรือน ตลอดจรการท่องเที่ยวยังคงขยายตัวดีขึ้น นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทย จากปัจจัยที่ประเทศไทย มีซัพพรายเพียงพอ โครงสร้างพื้นฐานรองรับการลงทุน และมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จูงใจด้านการลงทุน ส่วนคาดการณ์การจดทะเบียนทั้งปีก็ประเมินไว้อยู่ที่ 66,000 ราย น่าจะทำได้

ทั้งนี้ ประเภทธุรกิจที่มีการประกอบธุรกิจใหม่สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 610 ราย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 354 ราย ธุรกิจร้านขายปลีกเครื่องประดับ จำนวน 198 ราย ธุรกิจภัตราคาร ร้านอาหาร จำนวน 168 ราย และธุรกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า จำนวน 142 ราย ขณะที่มูลค่าทุนการจดทะเบียนตั้งใหม่ เดือนมิถุนายน 2560 มีทั้งสิ้น 40,916 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9,505 ล้านบาท คิดเป็น 30% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2560 ซึ่งมีจำนวน 31,411 ล้านบาท และมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 23,114 ล้านบาท คิดเป็น 130% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2559 ซึ่งมีจำวน 17,802 ล้านบาท


นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า