กอช.จับมือคลังจังหวัดขยายเครือข่ายให้บริการ

17 July 2017


คลังเร่งขับเคลื่อนกอช.มอบหมายคลังจังหวัดเป็นหน่วยบริการ รับสมาชิกและนำส่งเงินสะสม เพิ่มความสะดวกและขยายเครือข่ายคลุมพื้นที่

วันนี้(17 กรกฎาคม 2560) เว็บไซต์ www.thaigov.go.th เผยแพร่ข่าว คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.)เร่งเดินหน้าส่งเสริมการออม โดยนายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) เผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กอช.ครั้งที่ผ่านมามีมติเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจการสร้างฐานสมาชิกของกองทุนและส่งเสริมการออมให้เข้าถึงประชาชนผู้เป็นแรงงานนอกระบบ โดยจะร่วมมือกับสำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ทั้งการรับสมัครสมาชิกและการนำส่งเงินสะสม เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงระบบการออมเพื่อการชราภาพแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยคาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาได้เร็วๆ นี้

“เดิมสำนักงานคลังในแต่ละจังหวัดได้ให้การสนับสนุน กอช. ในการเป็นสื่อกลางช่วยประชาสัมพันธ์ถึงบทบาท หน้าที่ และสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับเมื่อเป็นสมาชิก กอช. แก่ประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบอยู่แล้ว หลังจากนี้จะเป็นการขยายผลไปสู่การเป็นหน่วยบริการแก่ประชาชน โดยประชาชนจะสามารถทำการสมัครสมาชิก รวมถึงนำส่งเงินสะสมผ่านทางสำนักงานคลังจังหวัดได้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานคลังจังหวัดหรือการลงพื้นที่จังหวัดเคลื่อนที่ โดยทางกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้การหาสมาชิกของ กอช. เป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักของสำนักงานคลังจังหวัด เพื่อเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสมัครสมาชิกและส่งเงินสะสม ล่าสุด กอช. และสำนักงานคลังจังหวัดอยู่ในระหว่างดำเนินการร่วมกัน โดยจะสามารถเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ในเร็ววันนี้” นายสมพรฯ กล่าว

ทั้งนี้ กอช. ยังคงเร่งผลักดันระบบการออมเพื่อการชราภาพให้สะดวกในการเข้าถึง และครอบคลุมในทุกพื้นที่ยิ่งขึ้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภาคี เพื่อสร้างเครือข่ายการออมช่วยกันสื่อสารประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนต่อไป

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติได้ที่ กอช. สายด่วนออม 02-017-0789 ในวันและเวลาทำการ และติดต่อสมัครสมาชิกได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. และ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ และที่สถาบันการเงินชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ... “กอช. ออมสบาย ได้บำนาญ” www.nsf.or.th


กอช. คลังจังหวัด สมพร จิตเป็นธม}เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ