"รถไฟไทย-จีน" สถานีภาชี-กลางดง ศูนย์กลางเชื่อมอีสาน

17 July 2017


รายการ ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.05-17.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณบากบั่น บุญเลิศ และคุณวิลาสินี แวน ฮาเรน สร้างโอกาสทางธุรกิจกับฐานเศรษฐกิจ "รถไฟไทย-จีน" สถานีภาชี-กลางดง ศูนย์กลางเชื่อมอีสาน สัมภาษณ์พิเศษ คุณณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ (รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ ด้านเศรษฐกิจ) และคุณสุชีพ สุขสว่าง (วิศวกรใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง รฟท.) รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ (ชมคลิป)เศรษฐกิจ ฐานเศรษฐกิจ รถไฟไทย-จีน การเงิน คมนาคม