เจาะหุ้นเด่นบ่ายวันนี้

17 July 2017


รายการ ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.05-17.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณบากบั่น บุญเลิศ และคุณวิลาสินี แวน ฮาเรน สร้างโอกาสทางธุรกิจกับฐานเศรษฐกิจ เจาะหุ้นเด่นบ่ายวันนี้ กับ คุณเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ (ชมคลิป)หุ้น เศรษฐกิจ ฐานเศรษฐกิจ การเงิน ตลาดหุ้น