คอลเกตฯ จับมือ บิ๊กซี ชวนสนับสนุน ฟันสวย ยิ้มใส

17 July 2017


ตอกย้ำภาพลักษณ์ ยาสีฟันเพื่อคนไทย
คอลเกตฯ จับมือ บิ๊กซี ชวนสนับสนุน ฟันสวย ยิ้มใส


คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก จับมือ บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้นำยาสีฟันคู่คนไทย ชูกลยุทธ์ CSR ส่งเสริมให้เด็กไทยมีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดียิ่งขึ้นกับ โครงการ “คอลเกต ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส ปีที่ 20 (Bright Smile Bright Future)” โครงการฯ ที่สร้างสุขนิสัยการดูแลช่องปากที่ดีของเด็กไทย พร้อมสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ดูแลช่องปาก และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นสื่อในการให้ความรู้ แก่นักเรียน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกคนทั่วประเทศ ซึ่งโครงการ คอลเกต ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส นับได้ว่าประสบความสำเร็จสูงสุดในด้านการส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนมีความสนใจสุขภาพปากและฟันของตัวเอง อีกทั้งยังได้รับความยอมรับและเป็นที่รู้จักของผู้บริหารโรงเรียน ครู ทันตกรรม บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ว่าเป็นโครงการที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนตามหลักการปฏิรูปการศึกษาซึ่งยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

มิสเตอร์คีธ ชอร์ททอล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาลูกค้า บริษัท คอลเกต ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “คอลเกต เป็นผู้นำในตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก เป็นแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจ และมีความผูกพันกับคนไทยมายาวนาน ทางบริษัทจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพปากและฟันของคนไทย จึงมีนโยบายที่มุ่งตอบแทนสังคม ผ่านโครงการ “คอลเกต ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส” ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมการลดปัญหาฟันผุในเด็ก เพื่อให้เด็กไทยมีสุขอนามัยช่องปากที่ดี และในปีนี้ทางบริษัทฯ ยังได้รับการสนับสนุนจาก บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ในการส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับกิจกรรม เพียงซื้อผลิตภัณฑ์คอลเกต ชนิดใดก็ได้ที่ บิ๊กซี ทุกสาขา คุณจะมีส่วนร่วมในการบริจาคชุดยาสีฟันและแปรงสีฟันให้เด็กไทย ผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา ตั้งแต่วันนี้ - 26 กรกฎาคม 2560” มร. คีธ ชอร์ททอล กล่าวทิ้งท้าย