นักเรียนไทยคว้ารางวัล Grand Prize จากการแข่งขัน Youth Space Contest 2017 ณ กรุงปักกิ่ง

17 July 2017


นักเรียนไทยคว้ารางวัล Grand Prize จากการแข่งขัน Youth Space Contest 2017 ภายใต้หัวข้อ “Future Space Homeland” ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยผลงานชื่อ “Debris Bug” หรือ โมเดลอุปกรณ์เก็บกวาดขยะอวกาศ
S__73629707
        ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ได้เปิดเผยว่า องค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Space Cooperation Organization: APSCO) ได้จัดให้มีการจัดแข่งขัน Youth Space Contest 2017 ขึ้นระหว่างวันที่ 15-21 กรกฎาคม 2560 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้หัวข้อ “Future Space Homeland”
S__73629705
ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สดช. ได้ส่งผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวด้วย จำนวน 2 คน คือ นางสาววริศา ใจดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และนายนฐวัฒน์ จิตรประเสริฐ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า ประเทศไทยได้รับรางวัล Grand Prize ในผลงานชื่อ “Debris Bug” หรือ โมเดลอุปกรณ์เก็บกวาดขยะอวกาศ โดยนางสาววริศา ใจดี จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน


กระทรวงดีอี