นักเรียนไทยคว้ารางวัล Grand Prize จากการแข่งขัน Youth Space Contest 2017 ณ กรุงปักกิ่ง

17 July 2017


นักเรียนไทยคว้ารางวัล Grand Prize จากการแข่งขัน Youth Space Contest 2017 ภายใต้หัวข้อ “Future Space Homeland” ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยผลงานชื่อ “Debris Bug” หรือ โมเดลอุปกรณ์เก็บกวาดขยะอวกาศ
        ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ได้เปิดเผยว่า องค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Space Cooperation Organization: APSCO) ได้จัดให้มีการจัดแข่งขัน Youth Space Contest 2017 ขึ้นระหว่างวันที่ 15-21 กรกฎาคม 2560 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้หัวข้อ “Future Space Homeland”
ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สดช. ได้ส่งผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวด้วย จำนวน 2 คน คือ นางสาววริศา ใจดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และนายนฐวัฒน์ จิตรประเสริฐ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า ประเทศไทยได้รับรางวัล Grand Prize ในผลงานชื่อ “Debris Bug” หรือ โมเดลอุปกรณ์เก็บกวาดขยะอวกาศ โดยนางสาววริศา ใจดี จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน


กระทรวงดีอี