กรมโรงงานฯสนับสนุนเครื่องตรวจรั่วสาร R-32ในห้องทดสอบเครื่องปรับอากาศ

17 July 2017


นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ หอตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และคณะผู้บริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) “การสนับสนุนการดำเนินงานในการเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องปรับอากาศ” โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมสนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือตรวจการรั่วของสารทำความเย็น R-32 เพื่อร่วมส่งเสริมการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน


กรมโรงงาน