รฟท.อนุมัติสัญญาออกแบบรถไฟ ไทย-จีน 

15 July 2017


ที่ประชุมคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย มีมติเห็นชอบร่างสัญญาออกแบบโครงการรถไฟไทย-จีน เส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา

วันที่ 15 ก.ค.60 นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ ร.ฟ.ท. เปิดเผยกับสปริงนิวส์ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ร.ฟ.ท. มีมติเห็นชอบร่างสัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน เส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะทาง 252.5 กิโลเมตร ฉบับที่ 2.1 สัญญางานออกแบบรายละเอียดโครงสร้างพื้นฐานด้านโยธา มูลค่า 1,706 ล้านบาท โดย ร.ฟ.ท. จะต้องลงนามสัญญากับองค์การออกแบบรถไฟแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อจ้างฝ่ายจีนออกแบบรายละเอียดรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา โดยจะเสนอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาในสัปดาห์หน้า ก่อนส่งให้อัยการและคณะรัฐมนตรี พิจารณาตามลำดับ

นอกจากนี้ ได้รายงานความคืบหน้าของร่างสัญญารถไฟไทย-จีน ฉบับที่ 2.2 สัญญางานที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ให้บอร์ดรับทราบ ซึ่งอยู่ระหว่างต่อรองค่าจ้าง คาดว่าจะสรุปตัวเลขและเสนอให้บอร์ด ร.ฟ.ท. เห็นชอบภายในไม่เกินต้นเดือนสิงหาคมนี้ และลงนามสัญญาภายในเดือนกันยายน เพื่อให้เริ่มก่อสร้างรถไฟ ไทย-จีน ช่วง 3.5 กิโลเมตรแรก สถานีกลางดง-ปางอโศกภายในเดือนตุลาคม ตามเป้าหมาย


รถไฟไทย-จีน รฟท. ออกแบบ