กรมควบคุมโรคร่วมชุดเฉพาะกิจตามคำสั่ง คสช.ตรวจสถานบันเทิงจ.พระนครศรีอยุธยา

15 July 2017


กรมควบคุมโรค ร่วมกับชุดเฉพาะกิจตามคำสั่ง คสช. ดำเนินการแบบบูรณาการตรวจสถานบันเทิงในอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ทั้งขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลาที่กฏหมายกำหนด และขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปี

เมื่อคืนนี้ (14 กรกฎาคม 2560 เวลา 03.00 น.) นายแพทย์นิพนธ์  ชินานนท์เวช  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  กล่าวว่า วันนี้ได้ร่วมปฏิบัติการเฉพาะกิจตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 22/2558 (กอ.ศต.) โดยบูรณาการร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษ กรมการปกครอง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปลัดอำเภออุทัย สถานีตำรวจภูธรอำเภออุทัย และทหาร  ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งได้รับการการร้องเรียนว่ามีสถานประกอบการเปิดเกินเวลาที่กฏหมายกำหนด และขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี

นายแพทย์นิพนธ์ กล่าวต่อไปว่า จากการดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ในอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเข้าตรวจสอบสถานประกอบการ 1 แห่ง คือ ร้านหม่ำ หม่ำ ข้าวต้มโต้รุ่ง ตรวจสอบพบว่าสถานประกอบการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โดยพบการกระทำผิดตามมาตรา 28 ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลาที่กฏหมายกำหนด และมาตรา 29 (1) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปี

นอกจากนี้ หลังจากนั้นทางตำรวจและเจ้าหน้าที่ทำการตรวจปัสสาวะนักเที่ยวทั้งหมด พบว่ามีผู้เสพยาเสพติดทั้งหมด 26 คน พบเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี 60 คน เยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี 19 คน และยังพบเยาวชนอายุต่ำสุด คือ 15 ปี ที่เข้ามาใช้บริการ

อย่างไรก็ตาม กรมควบคุมโรค ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายและเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการดำเนินคดีในส่วนที่พบการกระทำผิดกฎหมาย ทั้งนี้ ขอแนะนำประชาชนหากพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ขอให้ร้องเรียนมายังสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โทร 02 590 3342 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422


คสช. กรมควบคุมโรค ชุดเฉพาะกิจ ตรวจสถานบันเทิง