สหภาพขสมก.ยื่นบิ๊กตู่ จี้ปฏิรูปเส้นทางเดินรถ

17 July 2017


การปฏิรูปเส้นทางเดินรถโดยสารสาธารณะในเขตพื้นที่กทม.-ปริมณฑลส่อเค้าวุ่นไม่จบ ล่าสุดสหภาพขสมก.บุกยื่นหนังสือบิ๊กตู่ให้ทบทวนการปฏิรูปเส้นทางเดินรถใหม่ทั้งหมด หลังจากสจล.ศึกษาเส้นทางแล้วดำเนินการอย่างเร่งรีบ ขอเลือกเป็นบางเส้นทางให้บริการเท่านั้น

นายวีระพงษ์ วงแหวน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(สร.ขสมก.) เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่าได้ยื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้ทบทวนการปฏิรูปเส้นทางเดินรถโดยสารในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลใหม่ทั้งหมด เนื่องจากเห็นว่าตามที่นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ในฐานะประธานอนุกรรมการปฏิรูปเส้นทางเดินรถโดยสารได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาซํ้าซ้อนเส้นทางเดินรถขสมก.ใหม่โดยว่าจ้างสถาบันเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้นั้น

วีระพงษ์ วงแหวน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(สร.ขสมก.)สหภาพมีความวิตกถึงอนาคตขององค์การว่าจะขาดความมั่นคง หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการอย่างผิดปกติ อาจเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนเอกชนและอาจนำไปสู่ความไม่โปร่งใส จึงคัดค้านและขอให้มีการทบทวนการปฏิรูปเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางในครั้งนี้ กล่าวคือ ในเขตการเดินรถที่ 1 ขอเลือกเพียง 18 เส้นทางจากทั้งสิ้น 38 เส้นทาง เขตการเดินรถที่ 2 เลือก 13 เส้นทางจากทั้งสิ้น 48 เส้นทาง เขตการเดินรถที่ 3 เลือก 13 เส้นทางจากทั้งสิ้น 22 เส้นทาง เขตการเดินรถที่ 4 เลือก 15 เส้นทางจากทั้งสิ้น 21 เส้นทาง เขตการเดินรถที่ 5 เลือก 16 เส้นทางจากทั้งสิ้น 35 เส้นทาง เขตการเดินรถที่ 6 เลือก 17 เส้นทางจากทั้งสิ้น 36 เส้นทาง เขตการเดินรถที่ 7 เลือก 17 เส้นทางจากทั้งสิ้น 29 เส้นทาง และเขตการเดินรถที่ 8 เลือก 15 เส้นทางจากทั้งสิ้น 20 เส้นทาง

“เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีจึงพิจารณาอย่างรอบคอบเป็นธรรม ประการสำคัญขสมก.เป็นหน่วยงานของรัฐ การจัดสรรเส้นทางเดินรถจะต้องกำหนดเอง รัฐควรเข้าไปควบคุมดูแลสรรหาผู้ที่จะมาเป็นผู้บริหารจัดการเดินรถที่ควรเข้าใจสภาพปัญหาของขสมก.อย่างถ่องแท้เนื่องจากผู้ปฏิบัติคือขสมก.จะเข้าใจปัญหาการเดินรถได้ดีกว่าดังนั้นควรเปิดโอกาสให้สหภาพเข้าไปร่วมเป็นอนุกรรมการปฏิรูปเส้นทางการเดินรถโดยสารในครั้งนี้ด้วย”

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,279 วันที่ 16 - 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560


เส้นทางเดินรถ บิ๊กตู่ สหภาพขสมก.