สั่ง! "กรุงไทย" ปล่อยกู้โรงสี

16 July 2017


โรงสีข้าวเฮ!คลังปลดล็อกสินเชื่อ สั่งกรุงไทยอัดฉีดเต็มสูบ หยุดตีขลุมเสี่ยงสูงเป็นเอ็นพีแอล “สมชัย” มอบนโยบายครึ่งปีหลังลุยปล่อยกู้เอสเอ็มอี-ประมูลข้าวรัฐ

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) ให้นโยบายในครึ่งปีหลังว่า ธนาคารกรุงไทยจะต้องเป็นผู้นำในการสนองนโยบายของรัฐบาล ทั้งการปล่อยสินเชื่อ เข้าไปสนับสนุนภาคการเกษตรโดยเฉพาะข้าว เช่นกลุ่มธุรกิจโรงสีที่ในอดีตเคยมีปัญหาเรื่องหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ทำให้ธนาคารหยุดปล่อยสินเชื่อทั้งหมด จนธุรกิจโรงสีขาดสภาพคล่อง ดังนั้นธนาคารกรุงไทยจะเหมารวมว่า ธุรกิจโรงสีมีความเสี่ยงทั้งหมดไม่ได้ แต่ต้องแยกแยะคุณภาพ และจัดกลุ่มลูกค้าให้ชัดเจน โรงสีแห่งใดคุณภาพดีธนาคารจะต้องปล่อยสินเชื่อให้

“ในอดีตธุรกิจโรงสี มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดหนี้เสีย ผมให้นโยบายว่าให้ดูตามความเหมาะสม ไม่ทำให้เกิดเอ็นพีแอลกับแบงก์ แต่ส่วนไหนที่ช่วยได้ก็ต้องช่วยอย่าไปทิ้งขว้าง ธนาคารจะเหมาเข่งว่าโรงสีทำให้เกิดความเสี่ยงเป็นเอ็นพีแอลไม่ได้”

นอกจากนี้ธนาคารกรุงไทยจะต้องเป็นแหล่งสภาพคล่องให้กับภาคเอกชน ที่เข้ามาประมูลข้าวในโครงการของรัฐ รวมถึงการปล่อยสินเชื่อสนับสนุนผู้ส่งออกข้าวด้วย

“ช่วงไหนที่รัฐบาลเปิดประมูลข้าว ถ้ามีเอกชนเข้ามาร่วมประมูลแล้ว หากเอกชนยังขาดสภาพคล่องก็ขอให้ธนาคารกรุงไทยเข้าไปช่วยปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ส่งออกหรือผู้ที่เข้าร่วมประมูล ส่วนอัตราดอกเบี้ยนั้นคงต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของธนาคารกรุงไทย”

กรุงไทยเป็นธนาคารที่ปล่อยกู้ให้กับโรงสีมากที่สุดของระบบประมาณ 7 หมื่นล้านบาท แต่การปล่อยกู้หยุดชะงัก เพื่อลดความเสี่ยงจากโรงสีเกิดหนี้เสียจำนวนมาก ส่งผลให้โรงสีขาดสภาพคล่องอย่างหนัก และขาดเงินเพื่อซื้อข้าวจากชาวนา ส่งผลมาถึงราคาข้าวปรับตัวลดลง ข้าวเปลือกนาปรังรอบ 2 กำลังจะเข้าสู่ตลาดประมาณ 7 ล้านตัน ส่วนเดือนตุลาคม จะเป็นข้าวนาปีล็อตใหญ่ออกสู่ตลาด 20 ล้านตัน

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังต้องการให้ธนาคารกรุงไทยเน้นการปล่อยสินเชื่อกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) มากขึ้น เนื่องจากข้อมูลบ่งชี้ว่า กลุ่มเอสเอ็มอียังเข้าถึงสินเชื่อได้น้อย เพื่อช่วยเอสเอ็มอีแบงก์อีกทาง”ด้านนายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า ยังไม่ทราบกรณีที่ปลัดกระทรวงการคลังกำชับให้ธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้ธุรกิจโรงสีอย่างเต็มที่ แต่คงต้องรอดูในทางปฏิบัติว่านโยบายดังกล่าวได้ส่งถึงสาขาของธนาคารหรือยัง และในทางปฏิบัติจริงจะเป็นอย่างไร อย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณกระทรวงการคลังและรัฐบาลที่เข้าใจและช่วยสนับสนุนโรงสีในเรื่องนี้

“การปล่อยกู้ของธนาคารให้กับโรงสีปกติก็ปล่อยกู้อยู่แล้ว แต่ไม่อยากให้เหมาว่าทุกรายเป็นเอ็นพีแอล ควรแยกแยะลูกหนี้ดี ลูกหนี้เสีย โดยลูกหนี้ดีก็ให้ดูแลเขาตามวงเงิน หรือตามเงื่อนไขที่เขาได้ตกลงกับทางแบงก์ไว้แล้วอย่างเต็มที่ไม่ควรไปลดสัดส่วนวงเงิน ส่วนที่เป็นหนี้เสียก็ให้บริหารจัดการตามหลักการของแบงก์”

ทั้งนี้หากทางแบงก์ปล่อยกู้อย่างเต็มที่จะทำให้ธุรกิจโรงสีกลับมามีสภาพคล่องในการรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาทั้งข้าวรอบนาปรังและรอบนาปีที่คาดปีนี้จะมีผลผลิตรวมประมาณ 29-30 ล้านตัน

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,279 วันที่ 16 - 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560


โรงสี ปล่อยกู้ กรุงไทย