คณะทำงาน"ประวิตร"ลงพื้นที่รับเรื่องร้องเรียนชาวประมงสมุทรสาคร

14 July 2017


วันนี้ (14 ก.ค.60) ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ"ว่า  พล.อ.วิทยา จินตนานุรัตน์ รองหัวหน้าส่วนบังคับบัญชารองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะประธานคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 1 ในเขตตรวจราชการที่ 5 พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจราชการ ที่ จ.สมุทรสาคร เพื่อรับฟังปัญหาในด้านต่างๆจากส่วนราชการและภาคเอกชนโดยมี สมาคมประมงแต่ละจังหวัดมาให้ข้อมูล

ทั้งนี้สาระสำคัญที่เสนอในวันนี้ ได้แก่ ปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมง เรื่องการขาดแคลนแรงงานในเรือประมง 22 จังหวัด ขาดแคลนถึง 7.4 หมื่นอัตรา และปัญหาความไม่เป็นธรรมในข้อกฎหมาย พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 และ พ.ร.ก.การประมง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560 อาทิ ในกรณีกระทำผิด VMS เกิดจอดับขัดข้อง จะส่งผลอาจจะถึงขั้นยึดเรือ กฎหมายมีความรุนแรงเกินกว่าเหตุ และที่สำคัญความไม่เป็นธรรมและไม่เท่าเทียมในข้อกฎหมาย โดยใช้ขนาดเรือตามตันกรอสที่ใหญ่ขึ้น ทางสมาคมจึงขอความเห็นใจเรียนถึงรองนายกรัฐมนตรีให้ช่วยพิจารณาหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อไป

นายมงคล กล่าวว่า ในวันที่ 22-23 กรกฎาคมนี้ จะจัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารสัญจร เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนที่เกี่ยวข้องกับการทำประมง รวมทั้งรับทราบสถานการณ์ปัญหาของชาวประมงในพื้นที่ต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบ ของสหภาพยุโรป (อียู) ที่จังหวัดชุมพร


อียู มงคล สุขเจริญคณา ประมง