L’OREAL Citizen Day 2017 ลอรีอัล ประเทศไทย แสดงพลังวันจิตอาสาร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม

16 July 2017


Citizen Day หรือ วันจิตอาสาของลอรีอัล เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2553 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวมพลังจิตอาสาของพนักงานลอรีอัลทั่วโลก ออกมาร่วมกนทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์คืนสู่สังคมพร้อมเพรียงกันเป็นระยะเวลาหนึ่งวัน โดยวันCitizen Day ได้รับแรงบันดาลใจจากการฉลองครบรอบ 100 ปีของลอรีอัลกรุ๊ป ในปี พ.ศ. 2552 ทลอรีอัลได้เปิดตัวโครงการเพื่อสังคม 100 โครงการทั่วโลก โดยลอรีอัลได้เปิดโอกาสให้พนักงานเข้า ไปมีส่วนร่วม นับจากนั้น เป็นต้นมา ลอรีอัล ได้ตั้งปณิธานในการนำพนักงานของบริษัทที่อยู่ทั่วโลกออกมาทำกิจกรรมอาสาเป็นเวลาหนึ่งวันในทุกปี

ความ
วนชั่วโมงการทำกิจกรรมกว่า 200,000 ชั่วโมง ในปีนี้คุณนาตาลี เกอร์ชไตน์ เคอโรดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลอรีอัล(ประเทศไทย) จำกัด จึงเดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม“ลอรีอัล ซิติเซ่น เดย์” นำพนักงานจิตอาสาราว 500 คน ปลูกป่าชายเลนคืนความสมบูรณ์สู่ระบบนิเวศน์ของพื้นที่ชายฝั่งประเทศไทย พร้อมปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าภายใต้แนวคิด คืนความสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ สรรค์สร้างเมืองไทยให้สวยงามและยั่งยืน ในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งบริษัทฯ สู่ปีที่ 108“ลอรีอัล ประเทศไทย เป็นบริษัทที่มีการพัฒนาและเติบโตตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และเราไม่ลืมที่จะร่วมพฒนาและสร้างสรรค์สังคมและชุมชน รวมถึงสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมจิตอาสา ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีจิตสาธารณะ คิดดี ทำดี รู้จักแบ่งปันเพื่อประโยชน์แก่สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงคุณค่า และเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง นอกจากนี้ยังเกิดทักษะในการทำงานร่วมกันเป็นทีมซึ่งจะทำ ให้เกิดความสามัคคีเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ”

นอกจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมปลูกป่าชายเลนแลว้ยังมีกิจกรรมทาสีบริเวณสะพานรอบๆ และเพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า ภายใต้แนวคิดคืนความสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ สรรค์สร้างเมืองไทยให้สวยงามและยั่งยืน พร้อมยังได้มอบอุปกรณ์และครุภัณฑ์รวมมูลค่า100,000 บาท เพื่อปรับปรุงโรงอาหารให้แก่โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้าอีกด้วย
เด็กชายวรวัฒน์ แสงแก้วสุก นักเรียนช้นั มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า เปิดเผยความรู้สึกว่าสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นคร้้งแรกที่ผมได้มีโอกาสได้ลงมือและลุยโคลนไปกับเพื่อนๆ และพี่ๆ จิตอาสาจาก ลอรีอัลประเทศไทย เพื่อนำต้นโกงกางลงไปปลูกยังพื้นที่บริเวณรอบป้อมพระจุลจอมเกล้า ซึ่งสนุกมากเลยครับถึงเสอผ้าผมจะเปื้อนโคลน แดดจะร้อนและเหนื่อยมาก แต่ผมก็รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในครั้งนี้ และถ้ามีโอกาสในกิจกรรมต่อๆ ไปผมก็อยากเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาพื้นที่บริเวณป่าชายเลนที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า อีกครับ

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,279 วันที่ 16 - 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560