The Educator การศึกษาคือชีวิต จุดเริ่มต้นที่ดีคืออนาคตที่มีคุณภาพ

16 July 2017


ทุกวันนี้ไม่เคยคิดว่าตัวเองมีอายุเท่าไหร่ เราคิดเพียงแต่ว่า “เรามีความสุขกับการได้ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์” เพราะการเรียนรู้และการเริ่มต้นใหม่ๆ สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพียงแค่เรามีความกล้าและเตรียมตัวให้พร้อมเดินหน้าอยู่เสมอ

“จำได้ว่าตอนเด็กๆ เราไม่มี “โอกาส” ที่จะได้เรียนรู้ในวัย 2-6 ขวบ ซึ่งเป็นช่วงที่เด็กในวัยนี้ เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็น พร้อมที่จะเรียนรู้ทุกอย่างได้ไว ซึ่งถ้าเด็กได้รับการป้อนข้อมูลที่ดี ตั้งแต่วันแรก เขาจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม และ ประเทศชาติ พอเราโตขึ้นเรื่อยๆ ได้เห็น ได้เรียน ได้ฝึกฝนความสามารถจนมีประสบการณ์มากพอ จึงอยากสร้าง “โอกาส” ให้กับเด็กทุกคนได้รับและสานต่อความฝันเหมือนที่เราเคยอยากได้ อยากเป็น อยากปฏิบัติ ด้วยการนำเอาการเรียนการสอนที่ทันสมัยมาปรับใช้ ผนวกกับการปลูกฝังความเป็นไทยในหลากหลายมิติ ทั้งในแง่ วัฒนธรรม ประเพณีและประวัติศาสตร์ควบคู่กันไปอย่างสมดุล และที่สำคัญมุ่งเน้นการบ่มเพาะวินัยให้เด็กทุกคนสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง มีมุมมองทัศนคติเชิงบวก ใส่ใจอย่างรับผิดชอบและเป็นคนดีของสังคม”

เสาเข็มทางความคิดที่ อาจารย์มัลลิการ์ หลีระพันธ์ กับการสร้างและวางรากฐานด้านการศึกษาให้กับสังคมไทยด้วยการกำหนดจุดเริ่มต้นของเยาวชนไทยในอนาคตที่ โรงเรียนนานาชาติ Thai International School หรือ TIS ( ทีไอเอส) โรงเรียนที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดในปีนี้

“ไม่มีอะไรสายเกินไป TIS ( ทีไอเอส ) คือการสานฝันเมื่ออายุ 25 ให้เป็นจริง แม้ตอนนี้เราจะมีอายุเลยเลข 6 ไปแล้วก็ตาม” เราคงคุ้นเคยชื่อของอาจารย์มัลลิการ์ มาบ้างแล้ว ในฐานะผู้คิดค้นสูตร “เย็นตาโฟเครื่องทรง โดย อาจารย์มัลลิการ์” ที่กระจายสาขาทั้งในไทยและต่างประเทศ รวมถึงร้านอาหารในเครือมากมาย จนคิดไปว่าอาจารย์มัลลิการ์คืออาจารย์สอนทำอาหาร ความคิดนี้ผิดไปถนัดหลังจากได้นั่งคุยกับอาจารย์มัลลิการ์ในอิริยาบถสบายๆ ท่ามกลางความเขียวขจีของผืนหญ้าและสีสันของเครื่องเล่นต่างๆ ในโรงเรียนนานาชาติ Thai International School ย่านปทุมธานี

หลังจากอาจารย์มัลลิการ์จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หญิงสาวสวยสง่าจากตระกูลดังเลือกตามหาเส้นทางชีวิตของตนเองด้วยการตัดสินใจเดินทางไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ประเทศสหรัฐอเมริกา หลายสาขาวิชาที่ได้ทดลองศึกษาไม่ตรงกับความชอบและความถนัดจนได้มีโอกาสเป็น “แนนนี่” ฝึกหัด ช่วยเลี้ยงเด็กให้กับเพื่อนบ้านจนพบว่า “การเลี้ยงดูและการสอนเด็ก” คือสิ่งที่เธอรัก การต่อยอดการศึกษาจึงเกิดขึ้น ด้วยการศึกษาต่อด้านการสอนเด็กเล็ก ( Early Childhood ) จาก California Polytechnic University, Pomona สหรัฐอเมริกา

อย่างไรก็ตามเมื่อเกือบ 40 ปีก่อน การศึกษาในประเทศไทยเริ่มต้นในชั้นระดับอนุบาลเท่านั้น ยังไม่มีการเรียนการสอนในระดับเด็กก่อนอนุบาล หลังจากกลับประเทศไทยจึงไม่มีงานรองรับที่ตรงกับปริญญาที่อาจารย์มัลลิการ์จบการศึกษาในสาขา ( Early Childhood ) มา จนกระทั่งได้รับโอกาสจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เข้ามาเป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ยังได้มีโอกาสเป็นผู้ประสานงานโครงการนานาชาติสาธิตเกษตรไอพีมากว่า 17 ปี รวมเวลา 27 ปี ในแวดวงการศึกษา การนำองค์ความรู้ภาคทฤษฎีมาหลอมรวมกับภาคปฏิบัติจึงเกิดขึ้น สู่การพัฒนาขีดความสามารถให้อาจารย์มัลลิการ์มองเห็นภาพการศึกษาทั้งระบบ สู่การตกผลึกแนวคิดความตั้งมั่นในการวางรากฐานเยาวชนไทยตั้งแต่การศึกษาก้าวแรก เพื่อให้พร้อมต่อการเติมองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อไปในอนาคต

“หัวใจของการเรียนรู้ในช่วงวัยนี้คือความสนุกสนานระหว่างการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน โดยใช้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องมือในการสอน บนกรอบพื้นฐานการเสริมเชาว์ปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ควบคู่กันไปอย่างสมดุล”

มัลลิการ์ หลีระพันธ์ : The Educator การศึกษาคือชีวิต จุดเริ่มต้นที่ดีคืออนาคตที่มีคุณภาพประสบการณ์ในฐานะ “คุณครู” ของนักเรียนตัวเล็กๆ และการได้รับโอกาสให้ต่อยอดประสบการณ์ในโครงการนานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมกว่า 27 ปี กับความลงตัวของช่วงเวลาในการหลอมรวมทีมผู้บริหารมากฝีมือที่มีความมุ่งมั่นในการวางรากฐานการศึกษาให้กับเยาวชนไทย นำโดย รศ.ดร.จงรักษ์ ไกรนาม อดีตผู้ก่อตั้งโรงเรียนสาธิตเกษตรนานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝีมือการบริหารที่ไม่เป็นรองใครบวกกับการประยุกต์องค์ความรู้และประสบการณ์ร่วมกับหลักสูตรการศึกษาแบบอเมริกัน ที่ผนึกความเป็นไทยเข้าไปในมิติต่างๆ ทั้ง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สังคม ประวัติศาสตร์ ศาสนา รวมถึงหน้าที่พลเมือง เกิดเป็นหลักสูตรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ผ่านการคิด การคัดกรอง และการวิเคราะห์รอบด้านผสมผสานกับความเชื่อและทัศนคติเชิงบวก จึงมีคำขวัญของโรงเรียน TIS ที่ว่า “ สำนึกไทย สร้างไทย สู่สากล ” ( Thai Minds Lead Thailand To The World Stage )
พื้นที่ 30 ไร่ โดดเด่นด้วยอาคารวงกลมขนาดใหญ่ที่ผ่านการออกแบบให้สอดรับกับรูปแบบการเรียนรู้และความปลอดภัยสูงสุดของผู้เรียน การเชื่อมโยงระหว่างครูกับนักเรียนด้วยรูปทรงวงกลมทำให้เหล่านักเรียนตัวน้อยอยู่ในสายตาของอาจารย์ในทุกมุมมอง พร้อมกันนี้การเห็นความสำคัญของการพัฒนาเชิงกายวิภาคเพื่อให้ร่างกายมีความแข็งแรงเตรียมพร้อมต่อการเจริญเติบโตในอนาคต ชั้นที่สองของอาคารวงกลมได้รับการออกแบบให้เป็นลู่วิ่งและลานกิจกรรมในร่ม ซึ่งนักเรียนสามารถทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆได้อย่างสะดวกสบาย พร้อมกับห้องวาดภาพและห้องดนตรีที่มีอุปกรณ์เสริมสร้างทักษะอย่างครบครัน

การเป็นคนละเอียดและเป็นนักบริหารที่ชื่นชอบการรู้ลึกในทุกเรื่อง ไม่เพียงให้ความสำคัญกับการคัดสรรคณาจารย์ที่มีคุณภาพ อุปกรณ์ทุกชิ้น สีทุกสี กระเบื้องทุกแผ่น ต้นไม้ และหญ้าแต่ละผืน อาจารย์มัลลิการ์ก็เป็นคนลงมือเลือกด้วยตนเอง แม้กระทั่งหญ้าที่เขียวขจีในกลางตึกเธอก็เป็นคนลงมือปูด้วยตนเองเช่นกัน

“TIS ไม่เพียงแต่สอนแต่ในห้องเรียนเรายังให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ควบคู่ไปด้วย เพื่อให้เด็กๆเกิดความรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย เด็กทุกคนจะได้ตักบาตรตอนเช้า ได้ร่วมทำกิจกรรมตามวันสำคัญของไทย ยิ่งไปกว่านั้นเรายังเสริมทักษะและความรับผิดชอบให้กับนักเรียนทุกคนได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง เช่น การทำงานบ้าน การทำประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านการปฏิบัติจริงในห้องเรียน เพื่อติดอาวุธ สร้างภูมิคุ้มกัน และทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในสังคมอย่างรอบด้าน”

แม้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาภาคการศึกษาคือทั้งหมดของชีวิต แต่อาจารย์หญิงมากความสามารถท่านนี้กลับไม่หยุดนิ่งที่จะไขว่คว้าหาโอกาสในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากบริบทโดยรอบของชีวิต ผ่านการรับรู้ให้เกิดความรู้จริงและมุ่งมั่นอย่างตั้งใจจริงในการต่อยอดและสร้างธุรกิจใหม่อยู่เสมอ และภาพแห่งความสำเร็จที่เห็นเด่นชัดคือ ร้านเย็นตาโฟเครื่องทรง โดย อาจารย์มัลลิการ์ จากคนที่ทำอาหารไม่เป็น แต่ทุ่มเทอย่างเต็มที่จากการเริ่มต้นธุรกิจร้านอาหารในฐานะหุ้นส่วนสู่การเป็นเจ้าของกิจการที่คิดค้นสูตรอาหารต่างๆ ด้วย “รสมือและรสปากที่มีรสนิยม” ส่งผลให้ปัจจุบันร้านเย็นตาโฟเครื่องทรง มีสาขาทั่วประเทศแล้วกว่า 34 สาขา พร้อมกันนี้ยังมีที่ประเทศลาวอีก 1 สาขาและสิงคโปร์อีก 3 สาขา พร้อมขยายช่องทางและโอกาสธุรกิจด้านอาหารของตัวเองด้วยการเปิดร้านอื่นๆ อีกมากมาย

“การรับบทบาททั้งคุณครู คุณแม่ ผู้บริหาร แม่ครัว ผู้จัดการ ทั้งหมดล้วนแล้วแต่ต้องมี “วินัย” เป็นที่ตั้ง ซึ่งตนบอกกับทุกคนโดยรอบเสมอว่า “การมีวินัยเป็นดั่งฐานรากที่ดีงามของชีวิต” เพราะคุณธรรมดังกล่าวคือจุดเริ่มต้นของการฝึกฝนตนเองให้ตรงต่อเวลา รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ทั้งความคิด จิตใจและร่างกายให้ประพฤติ ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ที่สำคัญความมีวินัยยังเป็นส่วนเชื่อมโยงที่สำคัญในการทำให้การอยู่ร่วมกันในสังคมมีแต่ความสุขเสมือนกับทุกคนเป็นคนในครอบครัว”

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,279 วันที่ 16 - 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560


มัลลิการ์ หลีระพันธ์