พิธีสถาปนาแต่งตั้งนายกฯ และคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์ กรุงเทพฯ

14 July 2017


พิธีสถาปนาแต่งตั้งนายกฯ
และคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์ กรุงเทพฯ ปี 2560-2561คณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์ กรุงเทพ (รัตนโกสินทร์) สังกัดสโมสรไลออนส์สากลภาค 310-ซี ภายใต้การกำกับของสโมสรไลออนส์สากล เข้าร่วมพิธีสถาปณาแต่งตั้งให้ ไลออนวิชิต อำนวยรักษ์สกุล (นั่งที่ 3 จากซ้าย) ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกสโมสรไลออนส์ กรุงเทพ (รัตนโกสินทร์) เป็นสมัยที่ 3 พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรฯ ประจำปี 2560-2561 และเปิดการประชุมสามัญครั้งที่ 1/2560-2561 เพื่อวางแผนและบริหารงานทันที โดยสานต่อนโยบายการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นสาธารณกุศลตามข้อเสนอและมติของสโมสรฯ อย่างเช่นทุกปีที่ผ่านมา ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซูเวอรินจ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้